Bekçi Maaşları Ne Kadar 2021

Bekçi maaşları günümüzde birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bekçi maaşları ne kadar 2021, bekçi olma şartları neler, nasıl bekçi olunur? Bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır.

Bekçi Maaşları Ne Kadar 2021

Bekçilik mesleğine günümüzde oldukça büyük bir ilgi gösterilmektedir. Bunun sebebi ise, bekçilik mesleğinin alımlarının çok sık yapılması ve popüler bir meslek haline gelmiş olmasıdır. Şuan aktif olarak yüz binlerce genç ne zaman bekçi alımı olacağını merakla beklemektedir. Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada, on bin bekçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Duyuru yapıldıktan sonra birçok kişi, bekçi olma şartlarını ve bekçi maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başlamıştır. Bekçi maaşları ne kadar 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır. 

 

Bekçi Maaşları 2021

 

Bekçi olmak isteyen kişiler, yasalarca belirlenmiş olan şartları taşıyor olmak zorundadır. Geçtiğimiz günlerde bekçi alımı yapılacağı açıklandıktan sonra, birçok kişi bekçi olma şartlarını araştırmaya başladı. Bekçi olmak isteyen kişide aranan ilk şart, başvuru yapan kişinin en az lise veya dengi okullardan mezun olmuş olmasıdır. Bekçilik alımında aranan bir diğer şart ise başvuru yapan kişinin en fazla 31 yaşında olmasıdır. Eğer başvuru yapmak isteyen kişi 31 yaşından büyük ise, kriterleri karşılamadığı için başvuru işlemlerini tamamlayamaz. Günümüzde birçok kişi bekçi maaşlarını merak etmekte ve araştırmaktadır. Bekçi maaşları 2021, TÜİK' in verileri açıklamasıyla birlikte yılın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamları ortaya çıkmıştır. Daha sonra bekçi maaşlarına yapılan zam ile birlikte en düşük bekçi maaşı 5.008,221 TL olmuştur. Lise mezunu bekçilerin maaşına 404 TL zam yapılmış ve 5.186,079 TL olmuştur. Üniversite mezunu bekçilerin maaşına ise 422 TL zam yapılmış ve 5.421,4155 TL olmuştur. 

* İlkokul mezunu bekçi maaşına 390 TL zam yapılmış ve maaşı: 5.008,221 TL olmuştur.

* Lise mezunu bekçi maaşına 404 TL zam yapılmış ve maaşı: 5.186,079 TL olmuştur.

* Üniversite mezunu bekçi maaşına 422  TL zam yapılmış ve maaşı: 5.421,4155 TL olmuştur. 

 

Bekçi Maaşlarına Ek Agi Tutarları

 

* Evli ve eşi çalışmayan bekçiler 321.97 TL

* Evli eşi çalışmayan, 1 çocuklu bekçiler 362,22 TL

* Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu bekçiler 402,47 TL

* Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu bekçiler 456,12 TL

* Evli eşi çalışmayan, 5 çocuklu bekçiler 456, 12 TL

* Evli ve eşi çalışan bekçiler 268, 162 TL

* Evli eşi çalışan, 1 çocuklu bekçiler 308, 55 TL

* Evli eşi çalışan, 2 çocuklu bekçiler 348, 80 TL

* Evli eşi çalışan, 3 çocuklu bekçiler 402, 47 TL

* Evli eşi çalışan, 4 çocuklu bekçiler 429, 30 TL

* Evli eşi çalışan, 5 çocuklu bekçiler 456,12 TL

 

Bekçi Alımı Ne Zaman Yapılacak 2021

 

Yapılan açıklamalardan sonra birçok kişi bekçi alımının ne zaman yapılacağını araştırmaya başlamıştır. 2021 bekçi alımına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yakın zamanda on bin bekçi alımı yapılacağını duyurmuştur. Bekçi alımlarını kaçırmamak için, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PA duyuruları yakından takip edilmelidir. Bekçi alımına ilişkin duyurular Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi kurumlardan bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmesede 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi bir açıklama yaptığı zaman tarihle sitemize eklenecektir.

 

Bekçi Almı Şartları Nelerdir?

 

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- T.C. vatandaşı olmak,

2- En az lise mezunu olmak,

3- Başvuru yaptığı ilde en az bir senedir oturuyor olmak,

4- Ağır hapis, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik veya başka bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

5- Kötü tanınmamak,

6- Kamu haklarından mahrum olmamak,

7- Silah kullanmaya herhangi bir engelinin olmaması,

8- Alkol, uyuşturucu tedavi görmemesi,

9- Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

aranan şartlar arasındadır.

 

Bekçilik Başvuru Evrakları Neler?

 

1- Sınav dilekçesi,

2- Kimlik kartı,

3- Diplomanın aslı ve fotokopisi,

4- Dört adet biyometrik fotoğraf,

5- Sınav ücretinin yatırıldığını kanıtlayan dekont,

6- Askerliğini yapmış olduğunu gösteren belge

 

Mezuniyete Göre Bekçi Alımı Nasıl Olur?

 

Bekçi olmak isteyen kişilerde okul tahsili şartı aranmaktadır. Eğer bir kişi bekçi olmak istiyor ise, en az lise mezunu olması gerekiyor. Bekçi olmak isteyen kişiler öncelikle bekçi alımları başladığı zaman yayınlanan güncel Bekçi Alım Yönetmeliğinde "En az ilkokul mezunu başvurabilir" yazıyor ise ilkokul mezunlarıda başvuru yapabilmektedir. Dolayısıyla bekçi alım ilanlarında eğitim durumu şartını dikkate almanız gerekiyor. Başvuruda ilkokul, lise, ön lisans ya da lisans mezunu olma şartı değişebilir. Bekçi olmak isteyne kişiler eğer eğitim durumu ile ve diğer belirtilen bütün şartlara uygunsa gerekli evraklarla birlikte başvuruda bulunabilir. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar mülakata girmeye hak kazanırsa üç aşamalı olan bir sınava tabi tutulurlar. Üç aşamalı olan bu sınavlardan olumlu sonuçlar alanlar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulurlar. Araştırmalar sonucunda bekçi olmaya engel bir sonuç çıkmazsa don olarak aday sağlık raporunu komisyona sunar. Sağlık raporu değerlendirme sonucunda bekçi olmaya uygun bulunanlar görev yapmaya hazır kabul edilir.

 

Bekçilik Başvurusunda Gerekli Evraklar 2021

 

1- Sınav başvurusuna ilişkin dilekçe,

2- Yeni nesil nüfus cüzdanı, pasaport belgesi ya da sürücü ehliyet belgesi,

3- Mezun olunan kuruma ait diploma belgesi,

4- Başvuru yapılan ilde 1 yıldır ikamet edildiğini kanıtlayan nitelikli belge,

5- Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olan 4 adet biyometrik fotoğraf,

6- Sınav ücretinin yatırıldığı kanıtla nitelikte belge, dekont,

7- Sağlık bilgilendirme formu,

8- Yaş düzelttirme formu ( Yaş düzelttirmesi yapan kişiler için geçerlidir. )

9- Askerlik hizmetinin tamamlandığını gösteren resmi belge.

 

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dait Yönetmelik

 

MADDE 1 - 2.3.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmelipin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenilecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 8 - (1) Adaylar;

1- T.C. kimlik numarasını,

2- Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

3- 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

4- Mezuniyet bilgisini,

5- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

6- Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

7- Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,

içeren biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Emniyet teşikalatı dışında şehir ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehir veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

 

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar. 

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyan bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Bekçini Görevleri ve Yetkileri Neler?

 

Halka yardım görevi;

 

MADDE 5 - (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde halkın istirahat, sağlık ve güvenliğini sağlamak bakımından;

1- Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

2- Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddeye ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim etmek,

3- Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek ve yönlendirmek,

4- Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

5- Büyük tehlike arz eden yangı ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmak,

6- Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştırmak, ilgili genel kolluk ve belediyeti durumdan haberdar etmek ile görevli ve yetkilidir.

 

Önleyici ve Koruyucu Görev ve Yetkiler

 

MADDE 6 - (1) Çarşı ve mahalle bekçileri;

1- Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütmek,

2- Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,

3- Görev saatleri içerisinde vakıf oldukları şüpheli durum veya kişilere bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,

4- Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

5- Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,

6- Kişilerin can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

7- Mahalle sakinlerini etkileyen elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi arızaları, bağlı bulunduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,

8- Yangın, deprem, su baskını gibi afet tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,

9- Halkın sükün ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek,

10- Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlamak ve gerektiğinde bağlı bulunduğu genel kolluk birimlerine bildirmek ile görevli ve yetkilidir. 

 

Durdurma ve Kimlik Sorma

 

MADDE 7 (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları;

1- Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

2- Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

3- Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

4- Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek 

amacıyla durdurabilir.

5- Durdurma yetkisini kullanabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

6- Çarşı ve mahalle bekçişi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğun belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Bu kişilerde kimliğini ispatlama hususunda gerekli kolaylığı gösterir. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyıla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdah derhal genel kolluk görevlilerine bilgi aktarılır. 

7- Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamaz..

8- Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin araçların ayrılmalarına izin verilir.

9- Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçlar kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerin açılması istenemez.

 

Adli Görev ve Yetkiler

 

MADDE 8 - (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken;

1- Şüphelileri yakalamak,

2- Yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak,

3- Suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirleri almak,

4- Varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmek,

5- Varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmek ile görevli ve yetkilidir.

6- Çarşı ve mahalle bekçileri haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kimseleri gördükleri takdirde yakalamak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek ile görevlidir.

 

Zor ve Silah Kullanma Yetkisi

 

MADDE 9 - (1) Çarşı ve mahalle bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 16. maddesinde belirtilen zor ve silah kullanma yetkisine haizdir.

 

Genel Kolluk Kuvvetlerine Yardım Görevi

 

MADDE 10 - (1) Çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatla genel kolluk kuvvetlerine tevdi edilen görevlerde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olurlar.

Ehliyet araba ekibi olarak, internetteki bilgi kirliliğini önleyerek en doğru ve güncel bilgileri siz değerli kullanıcılarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün ki yazımızı okuyarak bekçi olma şartları 2021 konusu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sitemizi incelemek ve diğer haberleri okumak için TIKLA!

İLGİLİ HABER:

JANDARMA BEKÇİ ALIMI 2021

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI 2021