Özel Güvenlik Amiri Maaşları 2021

Belli bir süre görev yapan kişiler kriterleri karşılamaları durumunda, özel güvenlik amiri olabilirler. Özel güvenlik amiri maaşları 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır.

Özel Güvenlik Amiri Maaşları 2021

Özel güvenlik mesleğine günümüzde büyük bir ilgi gösterilmektedir. Bunun sebebi ise, özel güvenlik elemanlarının iş ağları oldukça geniştir. Özel güvenlik elemanları birçok alanda görev yapmaktadır. Eğer sizde gereken şartları taşıyorsanız özel güvenlik elemanı olabilirsiniz. Güvenlik olmak isteyen kişiler öncelikle tam donanımlı bir hastaneden sağlık raporu almak zorundadır. Daha sonra ise, özel güvenlik sertifikası vermeye yetkili bir kuruma müracaat ederek kayıt yaptırması gerekiyor. Daha sonra alınan eğitimin sonunda sınava tabi tutulan özel güvenlik adayları, sınavdan başarılı olmaları durumunda sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Günümüzde birçok kişi özel güvenlik amiri maaşlarının ne kadar olduğunu merak etmekte ve araştırmaktadır. Özel güvenlik amiri maaşları 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır. 

 

Özel Güvenlik Amiri Maaşları 2021

 

Günümüzde yapılan değişikliler ile birlikte güncellenen maaş tutarları çalışılan kuruma göre farklılık göstermektedir. Silahlı görev yapan özel güvenlik elemanları ile silahsız görev yapan güvenlik elemanları bir olmamaktadır. 2021 yılında özel güvenlik maaşları ortalama olarak 2.850,88 TL ile 4.350 TL arasında değişiklik göstermektedir. Silahlı özel güvenlik elemanlarının görev yaptığı alanlarda risk daha yüksek olduğu için, almış oldukları maaş silahsız özel güvenlik elemanına göre daha fazladır. Ayrıca özel güvenlik amirleri, güvenlik elemanlarından daha yüksek tutarda maaş almaktadırlar. Bunun sebebi ise, özel güvenlik amirinin yetki ve sorumluluk alanın çok daha fazla olmasıdır. Özel güvenlik amiri maaşları 2021, amir maaşları normal çalışanlara göre daha yüksek olmaktadır. Her sektörde olduğu gibi özel güvenliklerin başında' da amir pozisyonunda görev yapan kişiler bulunmaktadır. Özel güvenlik amiri maaşları ortalama olarak 4.500 TL ile 5.500 TL arasında değişmektedir. Ancak ekip şefi olan kişiler 3.500 TL ile 4.500 TL arasında maaş almaktadır. Vardiya amiri maaşı ise 3.000 TL ile 3.500 TL arasında değişmektedir.

 

Kurumlarda Görevli Özel Güvenlik Maaşları 2021

 

Günümüzde özel güvenlik maaşlarının tutarı kamu veya özel sektörde çalışmaya göre değişmektedir. Aşağıda hangi kurumda görevli güvenlik personelinin ne kadar maaş aldığı belirtilmiştir.

 

* Belediye Özel Güvenlik Görevlisi: 3.600 TL

* Banka Özel Güvenlik Görevlisi: 3.500 TL

* Kadrolu Özel Güvenlik Görevlisi: 3.450 TL

* Havalimanı Özel Güvenlik Görevlisi: 3.200 TL

* Devlet Hastanesi Özel Güvenlik Görevlisi: 3.450 TL

* Amerikan Hastanesi Özel Güvenlik Görevlisi: 3700 TL

* Acıbadem Hastanesi Özel Güvenlik Görevlisi: 3750 TL

 

Kamu Kurumu Özel Güvenlik Maaşları 2021

 

2021 yılı kamu kurumu özel güvenlik maaşları her sektörde olduğu gibi kurumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Kamu kurumlarında görev yapan özel güvenlik elemanları, ortalama olarak 3.150 TL civarı maaş almaktadırlar. Bazı kurumlarda güvenliğe ayrılan bütçeden dolayı 3.550 TL civarına kadar maaşları yükselebilmektedir. Kamu kurumu özel güvenlik maaşları, yıllara göre artış göstermektedir. İlk defa göreve başlayanlar asgari ücret ile çalışmaya başlamaktadır. Çalışma saatlerinin artışı ve tecrübe kazanımına bağlı olarak kamuda kazanılabilecek en yükse maaş tutarının 3.700 TL olabileceğini söylemek mümkündür. Belediyelerde ise 3.550 TL ile 4.100 TL civarında değişen bir aralıktan söz edilebilir. 

* Kurumların yanı sıra özel güvenliklerin medeni durumları, çocuk sahibi olup olmadıklar gibi durumlar maaş tutarını etkilemektedir. Özel güvenlik maaşları çalışılan yıllara bağlı olarak artış göstermektedir. Örneğin hem evli hem çocuk sahibi olan özel güvenliklerin aldıkları maaşlar, 200-300 TL arasında değişmektedir.

 

Alışveriş Merkezi Özel Güvenliği Maaşları 2021

 

Alışveriş merkezleri çok yoğun yerler olduğu için, çok dikkatli şekilde korunması ve güvenliğinin sağlanması önemlidir. Alışveriş merkezlerinde görev yapmakta olan özel güvenlik elemanlarının maaş tutarları silahlı personellerin aldıkları maaş baz alınarak hesaplanmaktadır. AVM gibi ortamlara genellikle silahlı özel güvenlik elemanları bulunmaktadır. Alışveriş merkezi özel güvenliği maaşları en az 3.100 TL maaş almaktadır. Silahlı ve silahsız çalışan güvenlikle ise ortalama olarak 2.900 TL ile 3.600 TL arasında maaş almaktadır. 

 

Havalimanı Özel Güvenliği Maaşları 2021

 

Havalimanları oldukça kalabalık ve önemli yerler olduğu için çok sıkı güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla burada güvenlik elemanı olan kişilerde maaşlarını yüksek almaktadırlar. Toplumun mal ve can güvenliği sağlamak için havalimanları oldukça önemlidir. Havalimanlarında görev yapan kişiler, çoğunluklar özel güvenlik şirketlerine bağlı olarak çalışmaktadır. Havalimanı özel güvenlik maaşları, özel kadroda görev yapan güvenlik elemanlarının aldıkları maaş ortalama olarak 3.100 TL ile 3.600 TL arasındadır. Havalimanı devlet kadrosunda görev yapan özel güvenlik elemanları ise, ortalama olarak 4.000 TL maaş almaktadır. Havalimanalrında çalışan güvenliklerin aldıkları maaşlar, işletme politikalarına göre farklılık gösterir.

 

Okulda Görevli Özel Güvenlik Maaşları 2021

 

Okulda görev yapmakta olan, özel güvenlik personellerinin maaşları iki şekilde hesaplanmaktadır. Bazı durumlarda okullar, kendi bünyesinde eleman çalıştırmayı tercih ederler. Bu durumda kadrolu olarak görev yapan elemanlar ortalama 3.750 TL ile 4.100 TL arasında maaş almaktadırlar. Diğer bir durum ise İŞKUR programı ile görev alan güvenlik görevlilerinin çalıştırılmasıdır. Bu tip durumlar geçici istihdam olarak adlandırılmaktadır. Geçici olarak istihdam edilen güvenlik elemanlarının aldıkları maaş ortalama olarak 3.000 TL civarındadır. 

 

Belediye Özel Güvenliği Maaşları 2021

 

Belediyelerde görev yapmakta olan özel güvenlik elemanları kadrolara göre farklı tutarda maaş almaktadırlar. Taşeron kadrosundan olan veya özel şirketlere bağlı görevlilerin  maaşları değişkenlik göstermektedir. Belediyelerin işçi kadrosunda görev yapanların yaklaşık olarak 3.700 TL ile 4100 TL arasında maaşları bulunmaktadır. Belediye bünyesinde görev yapan ve güvenlik şirketlerine bağlı olarak çalışan güvenlikler ortalama olarak 3.550 TL ile 3.800 TL arasında maaş almaktadırlar.

 

Banka Özel Güvenliği Maaşları 2021

 

Banka özel güvenlik maaşları, bankalara göre değişim göstermektedir. Havalimanlarından sonra özel güvenliklerin en çok istihdam edildikleri yerler arasında bankalar bulunuyor. Bankalar özellikle en çok korunması ve gerekli önlemlerin alınması gereken kurumlardır. Bankalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri silahlı olmak zorundadırlar. Bankalarda görev yapan özel güvenlik elemanlarının maaşları ortalama olarak 3.000 TL' dir.

* Bulunulan ilk ve banka şubelerinde görevli özel güvenlikler ortalama 3.000 TL maaş alırlar.

* PTT şubelerinde çalışan özel güvenliklerin maaşları, İş Sendikası tarafından belirleniyor. Genel olarak ortalaması alındığın' da ise PTT şubelerinde görev yapan güvenlikler 3.600 TL ile 3.750 TL arasında maaş alırlar.

 

Özel Sektör Güvenlik Maaşları 2021

 

Özel sektörde görev yapmakta olan güvenliklerin maaşları değişkenlik göstermektedir. Özel şirketlere bağlı olarak görev yapan silahlı güvenliklerin maaşları 3.100 TL civarındadır. Silahsız olarak çalışanlar ise genellikle asgari ücretle başlanğıç yaparlar. Silahsız olarak özelde çalışan güvenlik personellerinin aylık kazançları asgari ücretin üzerindedir.

 

Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Maaşları 2021

 

Özel güvenlik maaşları birçok kritere göre farklılık göstermektedir. Silahlı ve silahsız özel güvenlik maaş tutarları 3.000 Türk Lirasıdır. Özel güvenlik personelleri, genellikle gün içerisinde 8 saat mesaiye sahip olmaktadırlar. Bir hafta içerisinde 48 saat olmak üzere toplam mesai süresi bulunmaktadır. Alınan net maaş tutarına yemek, yol masrafları ve asgari geçim indirimi dahil edilmemektedir. Hangi şehirde veya kurumda çalışıldığına bağlı olarak maaş tutarlarında farklılıklar meydan gelebilmektedir. Örneğin iş yoğunluğu çok fazla olan kurumlarda alınan maaşlar diğer kurumlara göre daha fazla oalbilir. 

 

Silahlı Özel Güvenlik Maaşları 2021

 

Silahlı olarak görev yapan özel güvenlik elemanlarının, silahsız özel güvenlik olarak görev yapan güvenlik personeline göre daha fazla maaş almaktadır. Bunun sebebi ise silahlı özel güvenliğinin sorumluluk alanın riskli olmasıdır. Silahlı olarak görev yapanlar, silahsız olarak görev yapanlara göre 500 TL ile 1000 TL daha fazla kazanmaktadır. Genellikle silahlı güvenlik görevlilerinin iş bulma oranı daha fazladır. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve korunması gereken alanlarda silahlı güvenliğe büyük ihtiyaç vardır. 

 

Özel Güvenlik Olma Şartları 2021

 

Özel güvenlik elemanı olabilmeniz için, gereken şartları taşıyor olmanız gerekiyor. 2021 yılında özel güvenlik olmak için koşullar 5188 sayılı kanun kapsamında belirlenmektedir. Kanunun 10. maddesinde belirtildiği üzere özel güvenlik olmak için aranan bir takım şartlar bulunuyor. Silahlı ya da silahsız görevlere göre şartlar farklılık göstermektedir. Özel güvenlik olma şartları aşağıda detaylı şekilde anlatılmıştır.

 

* 18 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olmak

* Akıl hastalığı bulunmaması veya vücudunda göreve engel bir durumun bulunmaması

* Silahlı görevde bulunacaklar en az lise mezunu, silahsız görev yapacaklar ise  minimum 8 senelik ortaöğretim mezunu olmalıdır

* Güvenlik soruşturması olumlu geçmelidir

* Kanunun 14. maddesi gereğince belirtilen özel güvenlik eğitimlerini tamamlamış olmak

2004 yılı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre 53. maddede belirtilen bazı özel durumlar yer almaktadır. Bu kapsamda geçmişte herhangi bir suç işlemiş olan adayların veya devam eden soruşturması bulunanların birtakım şartları karşılaması gerekmektedir. Kanun maddesine göre özel güvenlik olmak isteyenlerin sağlaması gereken koşullar şu şekildedir:

* Uyarıcı madde, uyuşturucu, anayasal düzene, özel hayata, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş suçlardan dolayı kişinin hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamalıdır.

* Kişi, kasten bir suç işlemesinden dolayı 1 yıl veya üzeri hapis cezasına çarptırılmamış olmalıdır.

* Anayasal düzen, devlet güvenliği, özel hayat, cinsel dokunulmazlık, uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı, rüşvet, hırsızlık, dolandırma, zimmet, hileli iflas, sahtecilik, ihalete fesat karıştırma, suçtan gelen malvarlıklarını aklama, fuhuş ve kaçakçılık suçlarından affedilmiş olsa dahi herhangi bir mahkumiyeti bulunmaması gerekir.

 

Nasıl Özel Güvenlik Olunur?

 

Özel güvenlik olmayan kişilerin, sağlıklarında herhangi bir sorun bulunmaması gerekiyor. Eğer özel güvenlik olmak istiyorsanız, ilk olarak tam donanımlı bir hastaneye müracaat ederek sağlık raporu almanız gerekiyor. Daha sonra özel güvenlik sertifikası vermeye yetkisi olan bir kuruma müracaat ederek kayıt yaptırmalısınız. Kurumdan gerekli dersleri aldıktan sonra, Emniyet Genele Müdürlüğü tarafından hazırlanan sınava girmeli ve başarılı olmanız gerekiyor. Sınavdan başarılı olan adaylar özel güvenlik olmaya hak kazanırlar. Özel güvenlik olmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli noktalar şu şekildedir:

* Özel güvenliklerin silahsız veya silahlı görev yapmak için seçim yapması gerekiyor. Her iki görevi de yapabilmek için aranan şartları ve istenen evraklar farklılık gösterebilir.

* Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel güvenlik sınavından başarılı olmanız gerekiyor. Bu sınavdan en az 60 puan almanız gereklidir. Eğer ilk yapılan sınavdan başarısız olursanız, 3 defa daha sınava girme hakkınız bulunuyor.

* Silahlı görev yapacak özel güvenlik adayları, silahlı eğitimlerden geçerek başarılı olmalıdır. Toplamda 120 saat eğitim süresi bulunmaktadır. 

* Silahsız görev yapacak olanlar toplamda 100 saat temel eğitim almaktadırlar.

 

Özel Güvenlikler Ne İş Yapar 2021

 

Özel güvenlik elemanları, bulundukları yerin güvenliğini sağlamakla zorunludurlar. Özel sektör veya kamuda görev yapabilmektedirler. Çalıştığı yerin mal ve can güvenliğini sağlamak, koruma esas görevidir. Özel güvenliklerin görevleri şu şekildedir:

* Giriş ve çıkış yapanların kaydını tutmak,

* Güvenlik ihlali olduğu zaman kamera kayıtlarını incelemek,

* Ziyarete gelenlerin üst aramasını yapmak,

* İş yerlerine gelen kişileri yönlendirmek,

* Acil durumlarda tahliye işlemlerini yapmak,

* Ortamda bulunan kişileri güvenlik kurallarına uymaya teşvik etmek,

* Kurum içinde bulunan yer ve kişilerin güvenliğini sağlamak,

* Herhangi suç vakasında iş yerine bilgi vermesi.

 

Özel Güvenlik Maaşları Nasıl Belirlenir?

 

Özel güvenlik maaşları belirlenirken birkaç şey göz önüne alınmaktadır. Özel güvenlik maaşları şu şekilde belirlenir:

* Eğitim durumunun ne olduğu,

* Silahsız veya silahlı olarak görev yapıyor olması,

* Daha önce görev ypaılan yerler ve deneyimleri,

* Devlet kadrosunda veya özel sektörde görevli olması.

 

Özel Güvenlik Görevlilerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

 

* Özel yaşam alanlarında özel güvenlik görev yapmaktadır.

* Kamu binalarında özel güvenlikler görev yapmaktadır.

* Özel güvenlikler hastanelerde görev yapmaktadır.

* Alışveriş merkezlerinde çalışabilmektedirler.

* Bina ve tesislerde özel güvenlik bulundurulur.

* Futbol, basketbol, voleybol gibi spor müsabakalarında özel güvenliğe ihtiyaç duyulur.

* Havalimanı, demir yolu ve karayolu terminallerinde özel güvenlikler görev yapmaktadır.

 

Özel Güvenlik Başvurusunda İstenilen Belgeler Neler?

 

* 4 adet biyometrik fotoğraf

* Kimlik belgesi fotokopisi

* E-devletten alınabilecek olan vukuatlı nüfus kayıt örneği talep edilmektdir

* Sabıka kaydı istenmektedir

* İkametgah belgesi gerekmektedir

* Öğrenim durumunu gösteren belge istenmektedir

* Tam donanımlı hastaneden alınmış olan sağlık raporu istenmektedir.

 

Lise Mezunu Özel Güvenlik Maaşları 

 

Güvenlik elemanı olarak çalıştığınız yerlerde lise mezunu olduğunuz için maaşlarınız değişmeyecektir. Liste mezunu olmanız görev yapmaya hak kazanmanızda önemli rol oynamaktadır. Maaşlar silahlı, silahsız ve kadroya göre her iş yerinde değişiklik göstermektedir.

 

Özel Güvenlik Olabilmeniz İçin İzlemeniz Gereken Yol

 

Özel güvenlik görevlisi olamabilmeniz için Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlendiği ÖGG sınavından en az 60 puan almanız gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı dörttür. Eğer birinci sınava ücreti ödeyip girip başarısız olursanız, sonraki gireceğiniz sınavlar için tekrar ücret ödemeniz gerekecektir. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız şarttır. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi olmak için adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Silahlı temek eğitim süresi 120 saatten oluşmaktadır. 15 gün temel dersler + 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitimi alan özel güvenlik adaylarının ders saatleri toplamda 100 sattir. 15 gün eğitimlere katılmak mecburi ve şarttır. 

Ehliyet araba ekibi olarak, internetteki bilgi kirliliğini önleyerek siz değerli kullanıcılarımıza en doğru ve güncel bilgileri ücretsiz olarak sunmaktayız. Sitemiz kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün ki yazımızı okuyarak özel güvenlik amiri maaşları 2021 konusu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sitemizi incelemek ve diğer haberleri okumak için TIKLA!

İlgili Haberler:

ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI 2021

ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKA ÜCRETİ 2021

ÖZEL GÜVENLİK OLMA ŞARTLARI 2021

ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI NASIL ALINIR 2021

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Nasıl Alınır 2021