Özel Güvenlik Kimlik Kartı Nasıl Alınır 2021

Özel güvenlik adayları, eğitim kurslarını ve yapılan sınavları başarı ile tamamladıktan sonra kimlik kartı almaya hak kazanır. Özel güvenlik kimlik kartı nasıl alınır 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Nasıl Alınır 2021

Günümüzde özel güvenlik mesleğine oldukça büyük ilgi gösterilmektedir. Bunun sebebi ise, özel güvenlik elamanlarının görev yapabilecekleri yerin çok fazla olmasıdır. Özel güvenlik olmak isteyen kişilerin gereken şartları taşıyor olması gerekiyor. Kamu veya özel kuruluşlarda görev yapan özel güvenlik personellerinin mevzuatta belirtilen gereksinimleri karşılamaları gerekir. Özel güvenlik olmak isteyen kişiler, tam donanımlı bir hastanedne sağlık raporu almak zorundadır. Daha sonra ise sertifika vermeye yetkili bir kuruma kayıt yaptırarak, gerekli eğitimleri almalıdır. Alınan eğitimden sonra sınava tabi tutulan özel güvenlik adayları, sınavdan başarılı olmaları durumunda güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanırlar. Günümüzde merak edilen konuların başında gelen, özel güvenlik kimlik kartı nasıl alınır 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır.

 

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Nasıl Alınır 2021

 

Özel güvenlik elemanları günümüzde birçok yerde görev almaktadırlar. Güvenlik görevlisi mesleği birçok kişi için ideal bir meslek haline gelmiştir. Özel güvenlik mesleğine o kadar oldukça yoğun bir ilgi gösteriliyor. Bunun en temel sebebi ise, özel güvenlik görevlileri çalıştıkça kıdem alabiliyor. Ayrıca özel güvenlik elemanları için iş ağı oldukça geniştir. Eğer sizde bir özel güvenlik elamanı olmak istiyorsanız, ilk önce bir sağlık raporu almanız gerekiyor. Daha sonra sertifika vermeye yetkili bir kuruma müracaat ederek kayıtınızı yaptırmanız şarttır. Daha sonra kursdan aldığınız eğitimin sonunda bir sınava tabi tutulacaksınız. Özel güvenlik elemanları için sınavlar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yapılmaktadır. Güvenlik adayları bu sınavdan başarılı olmaları durumunda, özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanır. Özel güvenlik kimlik kartı nasıl alınır 2021,  bu kimlik kartını alabilmeniz için ikamet ettiğiniz ildeki İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekiyor. Jandarma sorumluluk bölgesinde yaşayanlar, arşiv araştırmasu veya güvenlik soruşturması yapılmak üzere il jandarma komutanlığına başvuru yapmalıdır. Daha sonra soruşturmaları olumlu olanlar İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilecek bilgi formu ve istenen belgeler ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Kimlik kartları polikarbon malzemeden, taşıması kolay üzerinde sahtesinin yapılmasını önleyici çeşitli güvenlik uygulamaları barındırıyor. Özel güvenlik kimlik kartı alabilmeniz için, bir kuruma kayıt yaptırmalı daha sonra eğitiminizi tamamlayıp sınavdan başarılı olmanız gerekiyor. Sınavdan başarılı olduktan sonra özel güvenlik kimlik kartını alabilmeniz için gerekli evrakları hazırlamalısınız. Özel güvenlik kimlik kartı alabilmeniz için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 

Özel Güvenlik Kimlik Kartı İçin Gerekli Belgeler Neler?

 

İlk defa özel güvenlik kimlik kartı alabilmek için istenilen belgeler:

 

1- Başvuru Formu

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Ruhsat harcı dekont (Maliyeye yatırılıyor)

4- Sağlık raporu

5- Diploma fotokopisi (Noter onaylı olmak zorunda)

6- Özel güvenlik temel eğitim sertifikası

7- Vesikalık fotoğraf (4 adet)

8- Adli sicil belgesi

9- Kan grubu kartı

 

Özel güvenlik kartını yenilemek isteyenlerde istenilen belgeler:

 

1- Başvuru formu

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Diploma fotokopisi ( Noter onaylı )

4- Özel güvenlik eğitim sertifikası

5- Vesikalık fotoğraf (4 adet)

6- Adli sicil belgesi

7- Kan grubu kartı

 

Kayıp kimlik kartı için istenilen belgeler:

 

1- Özel güvenlik kimlik kartını kaybettiğinizi beyan eden dilekçe

2- Polis merkezinden kayıp eşya tutanağı

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Vesikalık fotoğraf (3 adet)

5- Kan grubu kartı

 

Silahsız kimlik kartını silahlıya çevirecek kişilerde istenilen belgeler:

 

1- Başvuru dilekçesi

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Silahlı özel güvenlik görevlisi olur sağlık raporu

4- Diploma fotokopisi

5- Silahlı özel güvenlik temel eğitim sertifikası

6- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu

7- Vesikalık fotoğraf (4 adet)

8- Kan grubu kartı

 

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Ücreti 2021

 

Özel güvenlik olmayan birçok kişi, özel güvenlik kimlik kartı ücretinin ne kadar olduğunu merak etmektedir. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek özel güvenlik kimlik kartı ücreti hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

 

Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Nereye Yatırılır?

 

Özel güvenlik harcı, bölgede bulunan en yakın vergi dairesine müracaat ederek yatırılmaktadır. Öncelikle olarak gişeye uğrayıp özel güvenlik harcı yatırmak istediğinizi belirtmelisiniz. Daha sonra ise vezneye geçerek ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta bankamatiklerden ya da online olarak ödeme yapmamalısınız. Ödemele bizzat bankaya müracaat edilerek el ile yapılır ve makbuz alınır.

 

Özel Güvenlik Harcı Ne Zaman Yatırılır?

 

Özel güvenlik sınavını kazandıktan sonra, eğitim aldığınız kurs size hazırlamanız gereken belgelerin listesini vermektedir. Hazırlamanız gereken belgelerden bir tanesi de kimlik harcının yatırıldığını gösteren resmi belgedir. Sınavı kazandıktan sonra belgeleri hazılamalısınız. Kimlik harcınızı' da tam bu esnada bankaya yatırıyorsunuz ve hazırladığınız evraklara ekliyorsunuz. Bütün belgeleri eksiksiz şekilde hazırladıktan sonra Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne teslim etmelisiniz.

 

Başvuru Yapılırkan Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınız olması, işinizi yapmanıza engel olacak herhangi bir fiziki veya akli hastalığınızın bulunmaması, özel güvenlik temel eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olmanız, sicilinizde bir suçun bulunmaması ve bu suçlardan dolayı mahküm olmamanız, 18 veya 21 yaşını doldurmuş olmanız aranan en önemli şartlardır. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilmek için ikamet ettiğiniz ilde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne gitmeniz gerekmektedir. Jandarma sorumluluğu altında oturanlar ise güvenlik soruşturması yapılabilmesi adına İl Jandarma Komutanlığı tarafınca verilen bilgi formunu ve 19. sorunun sonucunda istenen dökümanlar ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel güvenlik şube müdürlüğüne müracaat etmelidir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin yanlarında son altı ay içerisinde açık renk bir giysi ile çekilmiş, arka duvarın beyaz renkte olduğu 2 adet vesikalık biyometrik fotoğraf bulundurmaları gerekiyor. Özel güvenlik kartı için belirlenmiş olan 40 TL' lik ücretin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakıflar Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 numaralı hesaba yatırılmış olduğunı belirten makbuz, il özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmelidir.

 

BİLİNMESİ GEREKEN AÇIKLAMALAR: İş ve işlemlerin gecikmesine sebep olan durumlar;

1- Müracaatta bulunan kişinin adresin il sınırları veya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesi dışında bulunması (Müracaatta bulunan şahsın adresinin Jandarma bölgesinde olması durumunda, Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde olması durumunda ise İl Emniyet Müdürlüğüne başvurması işlemlerin daha hızlı yürütülmesini sağlayacaktır.)

2- Dosyada bulunması gereken evraklardan Sağlık Raporunun ve arşiv araştırma formunn geçerlilik süresinin 1 yıl olması nedeniyle müracaatta bulunan kişinin geçerlilik süresine dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca müracaat sahibinin dilekçesinin Valilikten havale yapıldığı tarih ile başvuru tarih arasında en çok 2 gün olması gerekiyor.

3- Özel güvenlik kimlik kartı düzenlendikten itibaren 1 yıl içerisinde müracaatta bulunan kişi tarafından alınmaması durumunda işlemlerin en baştan yapılması gerekecektir.

4- Müracaat sahibi hakkında yapılan arşiv araştırmasında, davası devam eden veya ceza almış kişiler ile ilgili adliyeye yazılmış olan yazılara yoğunluktan dolayı geç cezap alınmaktadır. (Şahsın ilgili kararları bizzat kendisinin getirmesi, işlemleri daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.)

 

İlk kez Özel Güvenlik Kimlik Kartı Almak İçin Gereken Belgeler:

 

1- T.C. Kimlik kartı

2- Diploma fotokopisi

3- Sağlık raporu

4- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni ruhsat harcı dekontu

5- Güvenlik soruşuturması ve arşiv araştırma formu

6- Dört adet vesikalık fotoğraf

7- Kimlik kartı ücret dekontu 

 

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Geçerlilik Süreleri

 

04.12.2019 tarih ve 47227715-88240-63246/8/195925 Sayılı Bakanlığın Genelgesi:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik izni alınan yerde mesai saatleri içerisinde kanunda belirtilen yetkileri kullanabilmeleri için geçerli bir özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları ve bu kimlik kartını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımaları zorunludur. Herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumundan özel güvenlik eğitimi alarak, hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde; özel güvenlik görevlisi kimlik kartını almayı hak ettiği halde kimlik kartı basım süreci ve dağıtımında yaşanan sürecin uzaması veya kimlik kartının teknik sorunlarla basılamaması gibi sebeplerle kartını almamış olan özel güvenlik görevlilerinin fiilen çalışma veya iş başvurusu yapma gibi işlemlerde mağduriyet yaşamamaları için; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Başvuru Formu ile birlikte ekte örneği bulunan Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı çıktısının ÖGNET sistemi üzerinden verilebilmesine ve bu karta sahip özel güvenlik görevlilerinin işe başlama bildirimlerinin ÖGNET üzerinden yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre; Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı: kimlik kartının kişiselleştirilerek PTT kanalıyla kendilerine teslim edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, kimlik kartı yerine geçerli kabul edilecek ve Özel güvenlik görevlisi geçici kimlik kartına sahip olan özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik izni alınan yerde mesai saatleri içerisinde bu kartı herkes tarafından görülecek şekilde taşımak şartıyla çalışmaya devam edebilecek, yeni bir yerde işe başlayabilecek veya iş başvurusu yapabilecektir.

Bu kapsamda;

1- Özel güvenlik temel eğitimi alarak sınavda başarılı olan özel güvenlik görevlisi adaylarına; özel güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanıp çalışma izni verildiği tarihten itibaren "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Başvuru Formu" ile talep etmeleri halinde "Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı" verilecektir.

2- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik süresi devam ederken, yenileme eğitimi alan ve sınava katılan ancak kimlik kartı süresi sona erdikten sonra valiliğe müracaat eden özel güvenlik görevlilerinin; valiliğe müracaat ettikleri tarih itibariyle kimlik kartı teslim alınarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonucu beklenmeksizin kimlik kartı kişiselleştirme işlemleri yapılacak ve "Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı" verilecektir. 

3- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik süresi devam ederken "yenileme eğitimi" alarak sınava katılan özel güvenlik görevlilerinin; kimlik kartı teslim alınarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonucu beklenmeksizin kimlik kartı kişiselleştirme işlemleri yapıalcak ve "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Başvuru Formu" ile talep etmeleri halinde "Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı" verilecektir.

4- Silah farkı eğitimi somunda sınava giren ve başarılı olan özel güvenlik görevlilerine; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlandığı tarihten itibaren varsa silahsız kimlik kartı teslim alınarak "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Başvuru Formu" ile talep etmeleri durumunda "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı" verilecektir.

5- Kayıp, çalıntıü yıpranma veya değişiklik gibi sebeplerle özel güvenlik görevlisi kimlik kartının yeniden düzenlenmesi talebinde bulunan özel güvenlik görevlilerine; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması halinde sonucu beklenmeksizin kimlik kartı kişiselleştirme işlemleri yapılarak "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Başvuru Formu" ile talep etmeleri halinde silahlı veya silahsız ayırt etmeksizin "Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı" verilecektir. Bu kişiler hakkında yeniden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmakasına gerek görülmemekle birlikte, Kanun' un 11. maddesi hükmünce ihtiyaç duyulması halinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılabilecektir.

6- Özel güvenlik görevlilerine verilen "Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı" kimlik kartı başvuru tarihinden itibaren altı ay süre ile geçerli olacaktır.

7- "Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı" asıl kimlik kartının kişiselleştirilerek PTT kanalıyla teslim edildiği tarihten itibaren geçerliliğini yitireceğinden özel güvenlik görevlisi taragından imha edileceğine dair tebligat yapılacaktır.

8- Kimlik kartı kişiselleştirilmiş olan özel güvenlik görevlilerinin güvenlik soruşturmasının olumsuz olması halinde, bu kişiler hakkında ÖGNET' te ret kaydı oluşturulacak, verilen kimlik kartları geri alınacak ve bu kişilerin fiilen çalıştıkları yerlere de bilgi verilerek koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmalarının önüne geçilecektir.

 

Diğer taraftan, özel güvenlik görevlilerine ait kimlik kartlarının geçerlilik süresi ile ilgili yaşanan tereddüt ve farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla;

* Temel eğitim sonarasında ilk defa özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alacak olan özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı geçerlilik süresi, başarılı oldukları sınavın yapıldığı tarihe beş yıl eklemek suretiyle belirlenecektir.

* Mevcut kimlik kartı geçerlilik süresi devam ederken 2021/42 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesinin ilgili maddesinde yer alan "kimlik kartı süresinin dolmasına bir yıl süre kalan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebileceği." hükmü çerçevesinde, yenileme eğitimi alan ve sınava katılan özel güvenlik görevlilerinin yeni kimlik kartı geçerlilik süreleri, mevcut geçerlilik süresine beş yıl eklemek suretiyle belirlenecektir.

* Mevcut kimlik kartı geçerlilik süresi dolmuş olan özel güvenlik görevlilerinin yeni kimlik kartının geçerlilik süresi, en son başarılı olduğu yenileme sınavının yapıldığı tarihe beş yıl eklemek suretiyle belirlenecektir.

* Silahsız kimlik kartı sahibi iken silah farkı sınavına girerek başarılı olan özel güvenlik görevlilerinin silahlı kimlik kartı geçerlilik süresi, süre eklemesi yapılmaksızın mevcut, silahsız kimlik kartının geçerlilik süresi olarak belirlenecektir.

Ehliyet araba ekibi olarak, internetteki bilgi kirliliğini önlemek ve siz değerli kullanıcılarımıza ücretsiz olarak en doğru bilgiyi aktarmak birincil amacımızdır. Bugün siz değerli kullanıcılarımız için özel güvenlik kimlik kartı nasıl alınır 2021 konusunu hazırladık. 

Sitemizi incelemek ve diğer haberleri okumak için TIKLA!

 

İLGİLİ KONULAR:

ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI 2021

ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKA ÜCRETİ 2021

ÖZEL GÜVENLİK OLMA ŞARTLARI 2021

ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI NASIL ALINIR 2021