Araç Muayene Gecikme Cezası 2021

Trafikte özgürce hareket edebilmeniz için, aracınızın trafik standartlarına uygun olması gerekiyor. Aracınızın trafik standartlarına uygun değil ise ceza işlemi uygulanır. Günümüzde birçok kişinin merak ettiği bir konu olan, araç muayene gecikme cezası 2021 konusunu araştırıp derledik.

Araç Muayene Gecikme Cezası 2021

Trafikte özgürce araç kullanabilmemiz için, aracımızın trafik standartlarına uygun olması şarttır. Eğer bir araç trafik standartlarına aykırı ise, ekiplerce tespit edildiği zaman ceza işlemi uygulanır. Trafikte en büyük kusurlardan birisi'de araç muayenesinin olmamasıdır. Eğer ilk defa muayenesiz olarak yakalandıysanız, para cezası kesilir ve size belli bir süre verilir. Eğer o süre içerisinde aracınızın muayenesini yaptırmadan trafikte yakalanırsanız aracınız çekilir. Günümüzde birçok kişi araç muayenesi gecikme konusunu araştırmaktadır. Bugün sizler için araç muayene gecikme cezası 2021 konusunu araştırıp derledik. İşte detaylar.

Araç Muayene Gecikme Cezası 2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25539 sayılı ve 31.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürülüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişiklik 35. maddesinin ikinci fıkrasında "Muayene süresi geçirlen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, %5 fazlası tahasil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." ifadesi yer almakta ve takip eden üçüncü fıkrasında "... ile %5 oranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödenir." denmektedir. Araç muayene gecikme cezası 2021 yukarıda anılan Kanunun hükmü gereğince muayene ücreti, muayene süresi aşılan araçlardan geçirilen her ay için, muayene süresi tespil edilemeyen araçlardan ise Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için %5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı Hazine payı olarak aktarılmaktadır. 

İlgili Haber: Trafik Cezası Olan Araç Muayeneden Geçer mi 2021

Araç Muayene Cezası Yapılandırma

Bilindiği üzere "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun" 9 haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İlgili Kanun ile birlikte "araç muayene gecikme cezalarının yeniden düzenlenmesi"de göz konusu olmuş olup Derneğimize TÜVTÜRK tarafından aşağıdaki bilgilendirme iletilmiştir. 

İlgili Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan araç sahiplerinden, 31/12/2021 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda; (2918 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca) muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken '5 gecikme bedeli yerine

* Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmesi gereken gecikme bedeli; Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,

* Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar; aylık %0,75 oranı esas alınacaktır.

Hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık Yİ-ÜFE oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik arz etmekle beraber yeni düzenlemeye göre örneğin araç muayenesi;

* 3 ay gecikmiş bir otomobil 56 TL gecikme cezası yerine 7 TL,

* 6 ay gecikmiş bir traktör 57 gecikme cezası yerine 5 TL,

* 6 ay gecikmiş bir otobüs 151 TL gecikme cezası yerine 14 TL,

* 1 yıl gecikmiş bir otomobil 205 TL gecikme cezası yerine 17 TL,

* 2 yıl gecikmiş bir kamyon 529 TL gecikme cezası yerine 41 TL,

* 4 yıl gecikmiş bir minibüs 820 TL gecikme cezası yerine 50 TL,

* 4 yıl gecikmiş bir traktör 418 TL gecikme cezası yerine 31 TL ödeyecektir.

Araç sahiplerinin düzenlemeden yararlanması için belirli bir gecikme süresi sınırı bulunmamaktadır. İlgili düzenlemeden, muayenesi 1 ay geciken araçlar da faydalanabildiği gibi, 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabilecektir. Gecikme bedeli tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılmaktadır. 

Yasalar göre araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için, araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekmektedir. Aynı Kanunla bu borçlar için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurulması halinde yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Detayı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın https://www.gib.gov.tr/ sitesinden detaylı bilgi alınabilir.

Araç muayene hizmeti randevuları ve yeni düzenleme ile ilgili detaylı bilgi www.tuvturk.com.tr internet sitesinden, 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verilmektedir. 

İlgili düzenleme 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olmakla birlikte yıl sonunda TÜVTÜRK muayene istasyonlarında yaşanması öngürlen yoğunluk nedeniyle araç sahiplerinin muayenelerini ertelemeden gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Araç Muayene Ücreti Ne Kadar?

Araç sahiplerinin günü geçmeden mutlaka, araç muayene işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Çünkü araç muayenesini yaptıramadan trafiğe çıkmanın cezası oldukça ağırdır. Araç muayenesi, Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanunu' nun ilgili maddesi gereği tüm araçlar tarafından yapılması zorunlu kılınmıştır. Yapmış olduğunuz araç muayeneleri, ticari araçlar için 1 yıl geçerli olurken diğer araçlar için 2 yıl geçerli olmaktadır. Araç muayenesi yapıldıktan sonra aracın ruhsatına görevliler tarafından, aracın muayenesinin ne zaman son günü olduğunu belirten bir barkod yapıştırılır. Barkod üzerinde yazan tarihi aşanlara ve hala aracın muayenesini yaptırmayanlara cezai işlemler uygulanır. Yapılan trafik denetimlerinde araç muayene tarihinin geçmiş olduğu tespit edilirse direk olarak cezai işlemler uygulanır. Günümüzde birçok kişi araç muayene ücretininin ne kadar olduğunu merak etmektedir. Araç muayene ücreti ne kadar 2021, araç muayene ücretleri her yıl güncellenmektedir. Bu kapsamda araç muayene ücreti 2021 yılı için geçerli olan fiyat tutarı 372,88 Türk Lirasıdır. TÜVTÜRK tarafından yapılan muayene sonucunda araca kusurlu, kusursuz ya da hafif kusurlu raporu verilmektedir. Kusursuz rapor verilmesi, aracınızda herhangi bir sorunun olmadığı anlamına gelir. Hafif kusurlu raporu verilmesi durumunda, aracın muayeneden geçmemesi söz konusu bile değildir. Bu raporu alan araçlar muayeneden geçmeye hak kazanmışlardır. Ancak araçlarına kusurlu raporu verilenler, muayeneden kalmış sayılacaklardır. TÜVTÜRK görevlileri tarafından belirlenen problemlerin giderilmesi sonrasında araç tekrar muayeneye girmelidir. 2021 araç muayene ücreti, araç niyetliğine görede farklılık göstermektedir. Bu kapsamda araça cinslerine göre muayene ücreti aşağıda detaylıca belirtilmiştir.

1- Kamyon, otobüs, tanket ve çekiciler için: 462,56 TL,

2- Otomobil, kamyonet, minibüs, römork ya da yarı römork araçlar için: 372,88 TL,

3- Traktör ve motosikletler için: 186,98 TL muayene ücreti belirlenmiştir.

Ehliyet araba ekibi olarak, internetteki bilgi kirliliğini önleyerek en yeni ve güncel bilgileri siz değerli kullanıcılarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün ki yazımızı inceleyerek Araç Muayene Gecikme Cezası 2021 konusu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sitemizi incelemek ve diğer haberleri okumak için TIKLA!