Mtv Ödenmezse Araç Bağlanırmı 2021

Motorlu taşıt sahibi olan bütün herkesin ödemek zorunda olduğu bir vergi türüdür motorlu taşıtlar vergisi. Motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler için ceza işlemleri uygulanmaktadır, mtv ödenmezse araç bağlanır mı ? Detaylarıyla anlatılmıştır.

Mtv Ödenmezse Araç Bağlanırmı 2021

Bütün araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu bir vergi türüdür mtv diğer adıyla motorlu taşıtlar vergisidir. Motorlu taşıtlar vergisini araç sahibi olan herkes devlete ödemek zorundadır. Motorlu taşıtlar vergisi ödenmeyen araçlar muayenden geçemez o vergiyi mutlaka ödemekle yükümlüsünüz. Motorlu Taşıtlar Vergisi araç sahiplerinin yılda 2 defa devlete ödemekle zorunlu olduğu bir vergi türüdür.

Hangi Araçlar MTV Ödemek Zorundadır 2021

Trafik şubeye kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının hepsi mtv ödemek zorundadır. Aynı zamanda uçak, helikopter ve gemilerde mtv ödemek zorundadır. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı olan uçak ve gemilerde bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Liman veya Belediye siciline kayıtlı olan motorlu deniz taşıtları mtv ödemek zorundadır.Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Müdürlüğüne kayıtlı olan uçaklarda bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şubelerine veya bürolarına kayıtlı olan kara araçlarıda mtv ödemekle yükümlüdür.

Mtv Ödenmezse Araç Bağlanır mı 2021

Motorlu Taşıtlar Vergisini motorlu araç kullanan herkesin ödemesi gerekmektedir. Mtv araç sahibi olan kişinin 2 yılda bir devlete ödemesi gereken bir vergi türüdür. Mtv hesaplanırken araç türüne, boyutuna, ağırlığına bakılarak hesap yapılmaktadır. Yani bütün araçlar için belli bir mtv tutarı yoktur. Mtv bütün araçlar için farklı tutarlarda tahsis edilmektedir. Mtv ödemelerini her yıl ocak ve temmuz aylarında bulunduğunuz ilin vergi dairesinde yada anlaşmalı bankalarıyla ödemesini yapabilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisini bütün araç sahipleri ödemek zorundadır ancak bazı istisna durumunda olan araçlardan bu vergi tahsis edilmemektedir. Mtv vergisinin ilk ödemesi gecikmeye düşerse yani ödenmez ise ikinci ödenecek olan mtv taksitine gecikme faizi aktarılır, ve faiziyle birlikte ikinci taksitinizi ödersiniz. Eğer iki mtv taksitinide ödemezseniz araç sahibinin sistemde kayıtlı olan adresine bir uyarı mektubu gönderilir. Eğerki ödememeye devam ederse Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yükümlünün banka hesaplarına haciz işlemleri uygulanır. Mtv ödenmezse eğer haciz işleminden sonra aracınız bağlanabilir, vergi borcunu faiziyle birlikte ödemeniz durumunda haciz işlemi durdulur. Mtv vergisini zamanında ve gününde ödemenizi şiddetle öneriyoruz.

Mtv Gecikme Faizi Ne Kadar 2021

Mtv ödemeleri ocak ve temmuz aylarında olmak üzere 2 taksitle ödenmektedir. Mtv'nin ilk taksiti olan ocak ayında ödeme yapmazsanız eğer ikinci ödemeniz olan temmuz ayında faiziyle birlikte ödeme yapmak zorunda kalacaksınız. 2021 yılı için belirlenmiş olan mtv gecikme faizi oranı 1,6 olarak belirlenmiştir. Mtv ödemesini geciktiren kişiler için böyle bir ceza sistemi vardır. Ödemelerinizi gününde ve zamanında yapmanız sizler için önem arz etmektedir.

Takipli Vergi Borcu Nedir 2021

Eğerki mtv ödemelerinizi yapmazsanız bu işlem takibe alınır ve takipli vergi borcunuz oluşur. Vergi borcu takibini ise Vergi Daileri tarafından takip edilmektedir. Borcunuzu ödeyip ödemediğiniz takip edilir ve cezai işlemler uygulanır. Burada önemli olan vergi borcunuzu takibe hiç düşürmeden zamanında ve gününde ödemenizdir. Ama aksilik oldu ve ödeyemediniz ve vergi borcunuz takibe alındı biran önce verginizi ödeyerek ceza işlemlerine yakalanmadan kurtulmanız gerekmektedir.