Trafik Ceza Kodları-Trafik Cezaları 2021

Plakaya kesilen cezalar E-Devlet uygulamasından sorgulandığı zaman kesilmiş cezalar kodlarla yazılmaktadır. Bu kodlar ve 2021 trafik ceza tutarları aşağıda listelenmiştir.

Trafik Ceza Kodları-Trafik Cezaları 2021

Trafik cezaları sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla para cezası ve ileriki durumlarda hapis cezalarıyla uygulanmakta olan yaptırımlardır. Sadece sürücülerin değil sürücüler haricinde çevreninde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanmakta olan bu yaptırımlar trafik ceza ekiplerince belirlenmektedir. Seyir halindeyken veya park halindeylken kurallara uymayan sürücülere ceza yazılmaktadır. Cezalar kesildiği zaman trafik ekipleri tarafından elden tebliğ edilir fakat plakaya yazılan cezalar ise posta yoluyla tebliğ edilirler. Posta yoluyla tebliğ edilen cezalarda cezalar kodla yazılmaktadır. Trafik ceza kodları karşılığında ceza tutarları aşağıda listelenmiştir.

Trafik Ceza Kodları ve Trafik Cezaları 2021

Trafik cezaları sürücüye direk tebliğ veya elektronik sistemlerle tebliğ olmak üzere 2 farklı yolla tebliğ edilir. Direk tebliğ edilen cezalarda hem sürücüye hemde araç sahibine yazılan cezalar yer almaktadır. Plakaya yazılarak posta yoluyla tebliğ edilen cezalar ise sadece araca yazılan cezalar yer almaktadır. E-Devlet uygulamasından ceza sorgulaması yaptığınız zaman yazılan ceza kodunun karşılığına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

21/1 Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak.Cezası 1.340 TL. 

21/5 Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek. Trafik ceza tutarı 2.698 TL.

23/2-a Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak.  Trafik ceza tutarı 122 TL'dir.

23/2-b Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak. Trafik ceza tutarı 122 TL'dir.

23/3-a-1 Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak. Trafik ceza tutarı 551 TL'dir.

23/3-a-2 Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak. Trafik ceza tutarı 1128 TL.

23/3-b-1 Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak. Trafik ceza tutarı 551 TL'dir.

23/3-b-2 Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak. Trafik ceza tutarı 1.128TL.

23/3-c-1 Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak. Trafik ceza tutarı 551 TL.

23/3-c-2 Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek. Trafik ceza tutarı 551 TL.

23/4 Tescilli aracı plakasız kullanmak. Trafik ceza tutarı 2.270 TL

23/5-a Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak. Trafik ceza tutarı 6687 TL.

23/5-b Araca sahte plaka takmak veya kullanmak. Trafik ceza tutarı 6687 TL.

25 Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak. Trafik ceza tutarı 314 TL.

26/2 Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak. Trafik ceza tutarı 1339 TL.

26/3 Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak.

32/1 Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek. Trafik ceza tutarı 144 TL.

34/a Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak. Trafik ceza tutarı 314 TL.

34/c Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması. Trafik ceza tutarı 652 TL.

36/3-a Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak. Trafik ceza tutarı 2698 TL.

36/3-c Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak. Trafik ceza tutarı 2698 TL.

47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak. Trafik ceza tutarı 314 TL.

51/2-a Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak. Trafik ceza tutarı 314 TL.

51/2-b Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50'ye (elli dahil) kadar aşmak. Trafik ceza tutarı 652 TL.

51/2-c Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak. Trafik ceza tutarı 1339 TL.

53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek. Trafik ceza tutarı 144 TL.

53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek. Trafik ceza tutarı 144 TL.

53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek. Trafik ceza tutarı 144 TL.

53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek. Trafik ceza tutarı 144 TL.

54/1-a Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek. Trafik ceza tutarı 314 TL.

54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek. Trafik ceza tutarı 314 TL.

56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak. Trafik ceza tutarı 144 TL.

60/1-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak. Trafik ceza tutarı 144 TL.

60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak. Trafik ceza tutarı 144 TL.

60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak. Trafik ceza tutarı 144 TL.

61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek. Trafik ceza tutarı 144 TL.

61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek. Trafik ceza tutarı 144 TL.

61/1-o Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek. Trafik ceza tutarı 288 TL.

61/1-n Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek. Trafik ceza tutarı 144 TL.

73/c Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak. Trafik ceza tutarı 314 TL.

Trafik ceza kodları ve trafik ceza tutarları 2021 yılı için siz değerli okurlarımız için hazırlanmıştır. 2021 trafik cezaları 2020 trafik cezalarına oranla %9,11 lik artış yaşanmasından dolayı 2021 yılı için güncel tutarlar hesaplanarak doğru bilgi okurlarla paylaşılmıştır. 

Paylaş: