Reklam

Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi 2020

Trafik kurallarına uymayan sürücülere yapılan para cezası uygulaması 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda indirim uygulanır. İndirim tutarı ceza oranına göre uygulanmaktadır. Haber detayımız da bütün cezaların erken ödeme tutarları verilmiştir.

Reklam
.
Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi 2020

Karayolu ulaşım ve taşımda kullanılan motorlu taşıtlar için trafikteki düzeni sağlamak aynı zamanda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ceza uygulaması vardır. Uygulanmakta olan cezalar farklı oranlarda ücretlerdedir. Trafik cezaları motorlu taşıt olan tüm araçları kapsamaktadır. Kural ihlali yapan motorsiklette aynı kuralı ihlal eden tır da aynı oranda ceza ödemek zorundadır. Bu cezaların 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda erken ödeme indirimi uygulanır. Bazı cezalarda bu oran açık görünür farklarla ceza ödemekle yükümlü olan kişiye avantaj sağlamaktadır. Cezalara uymak sizin ve dış çevrenin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaptırımları olan uygulamadır. Yazılmış olan cezayı indirimli ödemek isteyen vaandaşlar erken ödeme indiriminden faydalanarak ödemeleri gereken tutar aşağıda detaylı olarak listelenmiştir. 

Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi 2020

Trafik kurallarına uymayan sürücüler trafik ekiplerince tespit edilmeleri durumunda cezai işlem uygulanmaktadır. Trafik cezası yazılan sürücüler ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeleri durumunda %25 oranında erken ödeme indirimi uygulanmaktadır. Bu oran sabit orandır. 200 TL'lik cezaya da 5.000.TL'lik cezaya da aynı oranda erken ödeme indirimi uygulanır. Cezalar 4 aşamada sonuçlanmaktadır. Aşamalar şu şekildedir;

Tarh: Cezanın olayının gerçekleşmesidir. Örneğin, kırmızı ışık ihlali yapıp trafik ekiplerince tespit edilmesi.

Tebliğ: Cezanın belilenip yazılıp tarafınıza bildirilmesi aşaması.

Tahakkuk: Tebliğ tarihinden sonra itiraz etmeyip cezayı kabullendiğiniz yani kesinleşme aşamasıdır.

Tahsil: Cezasının tarafınızdan tahsil edilmesiyle sonlanır. 

Trafik Ceza Tutarları 2020

2020 trafik ceza kodları ceza tutaları ve erken ödeme indirimi sonrasında ödemeniz gereken tutarlar şu şekildedir;

  CEZA KODU

                  TRAFİK CEZA TÜRÜ CEZA TUTARI %25 iNDİRİMLİ TUTARI
21/1 Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak 1.228,25 Kuruş 921 TL
21/5 Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek. Trafik ceza tutarı 2.473,66 Kuruş 1855 TL
23/2-a Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak 112,77 TL'dir 94 TL
23/2-b Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak 112,77 TL 94 TL
23/3-a-1 Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak 505 TL 379 TL
23/3-a-2 Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak 1.034,57 Kuruş 776 TL
23/3-b-1 Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak 505 TL 379 TL
23/3-b-2 Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak 1.034,57 Kuruş 776 TL
23/3-c-1 Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak 505 TL. 379 TL
23/3-c-2 Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek 505 TL 379 TL
23/4 Tescilli aracı plakasız kullanmak 2.081 TL 1561 TL
23/5-a Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak 6.129 TL 4597 TL
23/5-b Araca sahte plaka takmak veya kullanmak 6.129 TL 4597 TL
25 Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak 288 TL 216 TL
26/2 Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak 1.228 TL 921 TL
26/3 Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak 132 TL 99 TL
32/1 Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek 132 TL 99 TL
34/a Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak 132 TL 99 TL
34/c Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması 598 TL 448 TL
36/3-a Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak 2.473 TL 1854 TL
36/3-c Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak 2.473 TL 1854 TL
47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak 288 TL 216 TL
51/2-a Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak 288 TL 216 TL
51/2-b Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50'ye (elli dahil) kadar aşmak 598 TL 448 TL
51/2-c Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak 1.228 TL 921 TL
53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek 132 TL 99 TL
53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek 132 TL 99 TL
53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek. 132 TL 99 TL
53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek 132 TL 99 TL
54/1-a Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmeme 288 TL 216 TL
54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek 288 TL 216 TL
56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 132 TL 99 TL
60/1-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak 132 TL 99 TL
60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak 132 TL 99 TL
60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak 132 TL 99 TL
61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek 132 TL 99 TL
61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek 132 TL 99 TL
61/1-o Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek 264 TL 198 TL
61/1-n Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek 132 TL 99 TL
73/c Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak 288 TL 216 TL

 

Yukarıda yer alan bigilere göre trafik cezası erken ödeme indirim oranı ve tabloda verilmiş bilgilere göre erken ödeme indirimi sonrasında yazılmış olan cezayı ne kadar ödemeniz gerektiği bütün cezalar için detaylı olarak anlatılmıştır. Kural ihlali yapmak sizin ve diğer mahsum vatandaşların mal ve canlarını riske atmaktır. Bilinçli olarak yapılanlar hatadan sayılmayıp kural ihlali yerine geçmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş