Araç Değer Kaybı Hesaplama 2021

Trafik kazasına karıştığınız zaman, değer kaybı almanız mümkündür. Araç değer kaybı hesaplama 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2021

Araç değer kaybı hesaplama 2021 yılında Anayasa mahkemesinin Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddelerini iptal etmesi sonucunda araç değer kaybı hesaplama tablosu değişmiştir. Durum böyle olunca birçok kişi, araç değer kaybı hesaplamasının nasıl yapıldığını merak etmektedir. Araç değer kaybı hesaplama 2021 ile ilgili bütün detaylar haberimizin devamında anlatılmıştır. 

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2021

Yargıtay uygulamasına bakıtğımızda değer düşüklüğünün hesaplaması ilk başlarda aracın kaza sonucunda gerçek anlamda kaybettiği değer üzerine odaklanmıştır. Şöyle ki kaza öncesinde 150.000,00 TL piyasa değeri olan araç kaza sonrasında sahibinden, arabam gibi ikinci el araç piyasasını yansıtan web sitelerinde 130.000,00 TL üzerinden satıldığı tespit edildiğinde 20.000,00 TL tutarında bir değer kaybı olduğu kabul edilir. Ancak bu yöntem bugün kullanılmamaktadır. Serbest piyasa ekonomisinde elinde ciddi bir sermaye bulunduran sigorta şirketleri; bilimsellik, obtektiflik, hukukilik gibi kavramları öne sürerek Hazine Müsteşarlığı' na baskıda bulunarak araç değer kaybı hesaplama formülü olarak ifade ettiğimiz kilometre, parça değişimi, onarımı, parça cinsi, araç rayiç fiyatı gibi değişkenleri dikkate alan bir hesaplama sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sistem ile ne yazık ki mağdurların gerçek zararı tazmin edilememektedir. Formülün çalışma mantığına göre sökülüp takılabilir bir parça olarak adlandırılan aracın plastik tampon aksamı, camları, mekanik motor aksamı gibi bölümlerinde oluşan hasar ve onarımlar araç değer kaybı hesaplamasında yok sayılmaktadır. Araç değer kaybı hesaplama 2021, hesaplama yapılırken kullanılan formül total değer kaybı = baz değer kaybı X hasar boyutunun katsayısı X aracın kullanılmışlık durumu formülü kullanılır. Eğer araçta oluşan maddi hasar, aracın rayiç bedelinin %2' sinin altında kalırsa değer kaybı tazminatı hasar tutarını aşamayacaktır. Kısaca meydana gelen maddi hasar, araç rayiç bedelinin %2 sinden fazla olmayacaktır. Ancak aracın metal kaporta iskeletinde gerçekleşen hasarlardan değer kaybı alınabilmektedir. Örneğin aracınızda 40.000 TL tutarında bir hasar onarım maliyeti ortaya çıkmış olsun, eğer zarar görüp tamir edilen parçalarınız plastik ön tampon, yan aynalar, ön farlar, vb. ise değer kaybı tazminatı almanız mümkün değildir. Araç değer kaybı hesaplama formolü aşağıda bir kez daha belirtilmiştir.

Baz Değer Kaybı = Aracın Rayiç Değeri x %19

Total Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı X Hasar Boyutlu Katsayı X Araç Kullanılmışlık Düzeyi (Km) Katsayısı

Kod Hasar Boyutu Katsayı
A1 Büyük Hasar 0.90
A2 Orta Hasar 0.75
A3 Küçük Hasar 0.50
A4 Basit Hasar 0.25

 

Kullanılmışlık Düzeyi (KM) Katsayı
0 - 14.999 0.90
15.000 - 29.999 0.80
30.000 - 44.999 0.60
45.000 - 59.999 0.40
60.000 - 74.999 0.30
75.000 - 149.999 0.20
150.000 ve üzeri 0.10

Hasar Büyüklüğü Tanımları

Kod Piyasa Değeri 0 - 75.000 TL Piyasa Değeri 75.000 - 150.000 TL Piyasa değeri 150.000 - 300.000 TL Piyasa Değeri 300.000 TL Araça ve Üzeri Araçlar
A1 %25.00 ve üzeri %20.00 ve üzeri %20.00 ve üzeri %20.00 ve üzeri
A2 %15.00 - %25 %12.00 - %20 %10.00 - %20 %8.00 - %20
A3 %5.00 - %15 %4.00 - %12 %3.00 - %10 %2.00 - %8
A4 %5' e kadar %4' e kadar %3' e kadar %2' e kadar

Araç Değer Kaybı Hesaplama Örneği 2021

Araç değer kaybı hesaplama 2020 tarihinde değişmiştir. Resmi Gazete' de 20 Mart 2020 tarihinde Hazine Müsterşarlığı' nca yayınlanan genel şartlara göre örnek bir araç değer kaybı hesaplaması şu şekilde olacaktır.

Kazaya karışan aracın rayiç fiyatının 100.000 TL, kilometresinin 15.000 km ve altında, kazada kusursuz olduğu varsayıldığında aşağıdaki gibi bir hesaplama karşımıza çıkmaktadır.

1- Hasar onarım bedeli 20.001,00 TL üzeri ise araç değer kaybı 15.390,00 TL olur,

2- Hasar onarım bedeli 12.001,00 TL - 20.000,00 TL arası ise değer kaybı 12.825,00 TL olur,

3- Hasar onarım bedeli 4.001, - 12.000,00 TL arası ise değer kaybı 8.550,00 TL olur,

4- Hasar onarım bedeli 2.001,00 TL - 4.000,00 TL arası ise değer kaybı 4.275,00 TL olur,

5- Hasar onarım bedeli 0,00 TL - 2.000,00 TL arası ise değer kaybı 0 - 2.000 TL (Hasar Onarım Bedeli Kadar) olacaktır.

Sonuç olarak yukarıda arz ve izah edilmeye çalışıldığı üzere hesaplama süreci oldukça tekniktir. Bu çerçevede sağlıklı bir bilgiye ulaşmak için motorlu kara araçları alanında çalışan bir eksper bilirkişinde destek almak ve nihayetinde bu alanda çalışan birisinden yardım almanız önemlidir. 

Araç Değer Kaybı Alınamayacak Araçlar 2021

Teminat dışında kalan haller üst başlıklı maddesine 7 ve 8 numaralı fıkra eklenmiştir. Bu fıkralar şu şekildedir:

7) Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süperme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri,

8) Yabancı plakalı araçların Türkiye' de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için yapılan değer kaybı talepleri,

Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçları ve yabancı plakalı araçların karıştığı kazalarda hasar sebebiyle sayılan araçların lehine olacak şekilde değer kaybı talebinde bulunulamayacaktır. 

Yeni Araç Değer Kaybı Hesaplama 2021

Eski genel şartlarda araçlarda yaşanan değer kaybı konusunda 165 bin km üst sınırı bulunmaktaydı. 165 bin km ve üstünde bulunan araçlarda değer kaybı talebinde bulunulamıyordu. Yeni düzenleme ile artık bu sınır kaldırılmış ve birlikte değer kaybı hesaplamasındaki km katsayı oranı düşürülerek formül ve katsayı oranları yeniden belirlenmiştir. Araç km katsayısına göre 75 bin km' de yer alan aracın değer kaybı hesaplamasında baz alınan km katsayı çarpanı ile 149 bin km' de yer alan aracın katsayı çarpanı aynı olarak belirlenmiştir. Bu durumda araç değer kaybının daha az hesaplanmasına neden olmaktadır. Ayrıca araçta meydana gelen maddi hasarın, aracın rayiç bedelinin %2' sinin altında kalması halinde değer kaybı tazminatı araçta meydana gelen maddi hasar tutarını aşamayacaktır. Yani aracınızda meydana gelen maddi hasarlarda meydana gelen hasar araç rayiç bedelinizin %2' sinden fazla olamayacaktır. Örneğin piyasa değeri 100.000,00 TL olan aracınızda 1.500,00 TL hasar meydana geldiğinde değer kaybınız bu miktardan fazla bile olsa 1.500,00 TL' den fazla değer kaybı alınamayacaktır. 

Araç Değer Kaybı Şartları 2021

Araç değer kaybı şartları 2021 konusu birçok kişi tarafından araştırılmakta ve merak edilmektedir. Araç değer kaybı şartları toplamda 3-4 unsurdan oluşmaktadır. Bu şartların neler olduğuna kısaca şimdi değinelim. Araç değer kaybı şartları 2021 bütün detaylarıyla aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

1- Çift taraflı kaza olması,

2- Kazada %100 kusurlu olunmaması,

3- Kazada araçta bir hasar oluşması ve onarılması,

4- Parçaların daha önce başka bir kaza nedeni ile onarılmamış olması aranan şartlardır. 

Çift Taraflı Kaza Olması

Öncelikle bir değer kaybından bahsedilebilmesi için aracınızın çift taraflı bir trafik kazasına karışmış olması gerekmektedir. Detaylandıracak olursak tek taraflı olan, kendi başınıza yaptığınız kazalar; duvara sürtme, ağaca çarpma ve benzeri kazalar değer kaybı alanına girmez.

Kazada Kusur Oranı

İkinci unsurumuz gerçekleşen kazada %100 yani tam kusurlu olmamanız gerekmektedir. Kazaya tamamen siz sebebiyet vermişseniz, diğer araç ve kişilerin bir kusuru yoksa yine değer kaybından söz edilemez. Çünkü herkes kendi kusuru oranınca verdiği zarardan sorumludur. Size bir başkası zarar vermeli ki siz o kişi ya da kurumlardan zararınızı istebilesiniz.

Kazada Araçta Bir Hasar Oluşması ve Onarılması

Üçüncü unsurumuz gerçekleşen kazada aracınızda bir hasar oluşması ve bu hasarın onarım işlemleri sonucunda giderilmiş olması gerekliliğidir. Giderilmemiş zarar, onarım işlemi görülmeyen hasar nedeniyle' de değer kaybı alınmayacaktır. Değer kaybı hesaplamasında yapılan onarım işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler oldukça önemlidir. Bunların düzgün bir şekilde toplanması ve depolanması önem arz etmektedir. 

Parçaların Daha Önce Başka Bir Kaza Nedeni İle Onarılmamış Olması

Dördüncü unsurumuz onarım işlemi göre parçaların daha önce bir başka kaza nedeniyle hasar görerek onarım işlemine tabi tutulmamış olması gerekmektedir. Takdir edersiniz ki bir araç iki kez aynı yerden gördüğü hasar nedeniyle değer kaybedemez. Aracın ilgili parçası ilk kazasında onarım gördüğü için değer kaybı yaşamıştır. Tabi ki aracın ikinci, üçüncü ve diğer kazalarında farklı parçalarının hasar görerek onarıma tabi olmasında değer kaybı gündeme gelecektir. 

Araç Değer Kaybı KM Sınırı 2021

Beşinci unsurumu olan kilometre sınırı Mart 2020' ye kadar mevcuttu ancak Trafik Sigortası Genel Şartları üzerinde yapılan bir değişiklikle bu kilometre sınırı kaldırılmıştır. Yani araç değer kaybı km sınırı 2021 itibarı ile kaldırılmıştır. Sonuç olarak her yaş ve kilometredeki araç için değer kaybı alınması söz konusudur. Ancak tutarın ne kadar olacağı konusu ise aracın piyasa rayici, kilometresi, hasarın TL karşılığı gibi etkenlerin dikkate alındığı formül üzerinden yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkacaktır. 

Araç Değer Kaybı Başvurusu E-Devlet

Kaza yapıldıktan sonra kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybının hesaplanması için; E-devlet üzerindne veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi' nin (SBM) web sayfası üzerinden eksper ataması talep edilebilmektedir. Araç değer kaybı e-devlet üzerinden başvuru kabul etmemektedir. Ayrıca Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi'ni düzenlemiş olan sigorta şirketinden' de talepte bulunmak mümkündür. Uygulamada talep sonrası sistem, sıra esasına göre dosyay eksper ataması yapmakta, atanan ilgili branştaki ruhsat sahibi tarafsız ve bağımsız sigorta eksperi hak sahibi ile temasa geçerek araç üzerindeki değer kaybını ilgili mevzuat çerçevesinde tespit ederek raporunu oluşturmaktadır. Ekspertiz raporunda tespit edilen tutar, Sigorta Şirketi tarafından değerlendirildikten sonra tazminat ödemesi doğrudan hak sahibinin banka hesabına kesintisiz bir şekilde yapılır. Sigorta şirketine yapılan başvuru dilekçesinde az ve öz olarak başvuru veya hak sahibine ait aracın plakası, haksız fiile sebep veren araç plakası, kaza tarihi, kusurlu olan kendisinden tazminat talep edilen araca ait poliçe numarası, talep edilen değer kaybı miktarının ve delillerin belirtilmesi yeterlidir. 

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer düşüşü (amortisman) kavramını açıklayacak olursak, her araç kaza yapmasa bile kullanılması ve modeli nedeni ile doğal bir değer düşüşü yaşayacaktır. Ancak bu süreç aracın kaza nedeniyle uğradığı düşünülen ani ve beklenmedik değer kaybından farklı olarak, zaman ve kullanım koşullarına ve aracın yaşına göre beklenen geleceğe yönelik öngörülebilen bir aracın doğal değer düşüşüdür. Oysa ki değer kaybı ani ve beklenmedik zamanlarda olabilir ve bu durum kişilerin aracını herhangi bir nedenden ötürü hasar görmesi nedeni ile muadilleri arasında fiyat farkı oluşmasına sebep teşkil etmektedir. Söz konusu durum ise mağduriyete yol açmaya sebep teşkil etmektedir. Araç değer kaybı davası dikkat ve özenle yürütülmesi gerekiyor. Bu nedenle alanında uzman araç değer kaybı avukatı ile sürecin yürütülmesi davanız açısından oldukça önemlidir. 

Ehliyet araba ekibi olarak, internetteki bilgi kirliliğini önleyerek en yeni ve güncel bilgileri siz değerli kullanıcılarımıza ücretsiz olarak sunmaktayız. Bugün ki yazımızı inceleyerek araç değer kaybı hesaplama 2021 konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sitemizi incelemek ve diğer haberleri okumak için TIKLA!