Araç Sigortası Neleri Karşılar 2021

Günümüzde birçok kişi araç sigortasının neleri karşıladığını merak etmektedir. Araç sigortası neleri karşılar 2021 işte detaylar.

Araç Sigortası Neleri Karşılar 2021

Sigorta şirketleri, yaptığınız anlaşmalara göre geçirmiş olduğunuz kazalarda belli kriterlere göre masrafı karşılamaktadır. Ancak sigorta şirketinin kaza masrafını karşılaması için, mutlaka belirtmiş olduğu şartlara aykırı bir durum olmaması önemlidir. Günümüzde birçok kişi araç sigortası neleri karşılar sorusuna yanıt aramaktadır. Araç sigortası neleri karşılar 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır. 

Araç Sigortası Neleri Karşılar 2021

Kaza yaptığınız zaman, sigorta şirketiniz gereken şartları taşıyor olmanız durumunda masrafı karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın bir kazaya karışması durumunda maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenlerin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ancak sigorta şirketlerinin ödeyeceği tutarın belli bir limiti bulunmaktadır. Araç sigortası neleri karşılar 2021 araç sigortası maddi hasar, sağlık giderleri ve ölüm ve sakatlanma durumunda belirlemiş oldukları limit tutarında ödeme yapmaktadırlar. Sigorta sahipleri, araçlarını sigortalatırken güvence altında olduklarını bilir ancak, hangi hasarların ne kadarının nasıl ödeneceği konusunda çok net bir bilgi sahibi olamazlar. Trafik sigortası teminat limitleri, araç gruplarına göre farklılık gösterir. Otomobil, taksi, minbüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tarım makinelerine kadar, her araç grubu için belirlenmiş farklı teminatlar bulunuyor. Sigorta şirketinin karşılayacağı zararlar, sigorta poliçelerinizin limitleri içindedir. Zorunlu trafik sigortasının kapsadığı teminatlar ve bunların limitleri, her yıl Hazine Müsterşarlığı tarafından belirlenir. Bütün sigorta şirketleri' de aynı teminat ve limitleri kullanır. Burada bir farklılaşmaya girmek mümkün değildir. Ancak teminat limitleri sabit olsa da sigorta şirketleri sundukları genişletişmiş trafik sigortası ürünleri ile ferdi kaza teminatı, asistans hizmetleri ve yasal koruma gibi ek teminatları sigortanıza ekleme olanağı sunuyor. 

Trafik Sigortası Hasarın Ne Kadarını Öder?

2021 yılında aracınızla kaza yapmanız durumunda, zorunlu trafik sigortası kapsamında araç grubunuza göre değişen asgari teminat limitlerinden yararlanabilirsiniz. Maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminatın limitleri detaylıca aşağıda belirtilmiştir.

Maddi Hasar

Sigorta sahibinin hukuki sorumluluğu kapsamında, zarar göre araçta meydana gelen zararı teminat limitleri kapsamında karşılamaktadır. 

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

* Araç başına limit 43.000 TL,

* Kaza başına limit 86.000 TL

Sağlık Giderleri

Sigorta sahibinin neden olduğu kazalarda, kazada yer alan üçüncü şahısların daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım, muayene/kontrol ya da yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek ayakta tedavi, hastane vb sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini teminat limitleri kapsamında karşılamaktadır.

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

* Kişi başına limit 430.000 TL,

* Kaza başına limit 2.150.000 TL

Ölüm ve Sakatlanma

Sigorta sahibinin, bir kişinin ölümüne veya sakatlanmasına neden olduğu durumlarda, sakatlı ve ölüm halinde, Sigorta Denetleme Uzmanları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken göz önünde bulundurulan hususlar;

* Yaşı,

* Geliri,

* Geride kalanların desteğe muhtaçlığı,

* Kusur oranına

göre hesaplanır ve poliçide belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir.

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

* Kişi başına limit 430.000 TL,

* Kaza başına limit 2.150.000 TL

Trafik Sigortası Dava Masraflarını Öder mi?

Kaza sonrası sigortalıya dava açılması halinde, dava giderleri trafik sigortası kapsamında karşılanır. Dava giderleriyle avukatlık ücretleri, teminat limitleri ile sınırlı olmak şartıyla, trafik sigortası poliçesi kapsamındadır. Dava açılması durumunda, sigortalının konuyu sigorta ettiren şirkete en fazla beş gün içinde bildirmesi gerekiyor. Bu sırada sigortalıya ulaşan her türlü kaza raporu, tutanak ve ihbarname gibi belgeler de sigorta şirketine iletilmelidir. Bu durumda dava ile ilgili sigortalının üstlenmesi gereken masraflar ve avukatlık ücretleri, trafik sigortası poliçesi tarafından limitler dahilinde olmak üzere karşılancaktır. 

Hasar Bedeli, Trafik Sigortası Teminat Limitlerini Aşarsa Ne Olur?

Meydana gelen hasarın trafik sigortası ödeme limitlerini aşması halinde, kalan zararın ödenmesi araç sahibinin sorumluluğundadır. Şayet kasko sigortanıza ek olarak yaptırdığınız İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortanız varsa, trafik sigortanızın limitlerini aşan bir hasar söz konusu olduğunda devreye girer ve kapsamına göre maddi, bedensel ve manevi hasarları karşılayabilir. 

Trafik Sigortası Hasar Bedeli Ödeme Süresi

Hasar durumunda sigortacı, sigortalının vekili olduğundan, üçüncü kişilerle doğrudan temasa geçme ve anlaşma hakkına sahiptir. Sigortalı, tazminat talebini kabul etmeye yetkili değildir. Bu sebeple, sigortacının yazılı izni olmadıkça, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz. Sigortacı; kaza ve zararın tespit edilmesini sağlayan gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten sonra 8 iş günü, içinde hak sahibine tazminat, hastane ve tedavi giderlerini öder. 

1- Hasar gören parçanın onarımı ya da eşdeğer parçayla değiştirilmesi mümkün değilse, orjinaliyle değiştirilir. 

2- Aracın onarım kabul etmez bir hale geldiği eksper raporuyla tespit edilirse, araç "pert" olmuş sayılır. Bu durumda, hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edildikten sonra tazminat ödenir.

3- Dava açılması halinde, sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Dava sonucunda hükmolunan tazminat, trafik sigortası poliçesinin kapsadığı teminat bedelini geçerse, sigortası bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranına göre öder.

İşlemlerin başlaması için gerekli belgelerin sigorta şirketine iletilmemesi durumunda, hasar karşılığında talep edilen trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi de gecikecektir. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olması ve sigorta şirketine zaman kaybeden verilmesi büyük önem arz ediyor.

Yurt Dışında Kaza Yapınca Trafik Sigortası Hasarı Öder mi?

Trafik Kanunu' na göre, zorunlu trafik sigortası yalnızca Türkiye sınırlar içinde geçerlidir ve yurt dışında sizi tehlikelere karşı koruyamaz. Trafik sigortası poliçenizin yurt dışında' da geçerli olması için, Yeşil Kart Trafik Sigortası uygulamasından faydalanabilirsiniz. Bu uygulama, aracınızın sigorta teminatının yurt dışında' da devam etmesini sağlar. Ancak kendi aracınızda oluşan hasar için, zorunlu trafik sigortası ödeme yapmaz. Dünya genelinde 46 ülkede geçerli olan Yeşil Kart Sigortası için Türkiye' de yaptırdığınız zorunlu trafik sigortası poliçenizin fotokopisiyle birlikte araç ruhsatınızı ibraz etmeniz yeterlidir. 

Hasar Durumunda Sigortalının Sigorta Şirketine Karşı Yükümlülükleri

Olası bir hasar veya kaza durumunda trafik sigortası poliçesinin işlerlik kazanabilmesi için, trafik sigortası yaptırılan aracın sahibinin aşağıdaki hususları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor.

1- Maddi hasarlı trafik kazalarında, tutanak düzenlemek üzere aracınızı güvenli bir yere çekin, kaza tespit tutanağını usulüne uygun olarak doldurun,

2- En fazla 10 gün içinde sigortacınızı bilgilendirin,

3- Yaşanan olayın nedeninin yanı sıra, hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğine ve trafik kazasının sonuçlarının tespit edilebilmesine ilişkin gerekli tüm bilgileri olay yerinde toplayıp gecimeksizin sigortacınıza iletin,

4- Zarardan dolayı dava aracılığıyla veya başka yollarla bir tazminat talebiyle karşılaştığınızda veya aleyhinize cezai kovuşturma açıldığı durumlarda, sigortacıyı hemen haberdar edin ve size ulaşan ihbarname, davetiye vb. tüm belgeleri paylaşın.

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur? TIKLA ÖĞREN! 

Bu hususlar sigortalı tarafından yerine getirilmediği için ödenecek tutar artarsa, zarar görenlere bu sebeple yapılan ödeme, ihlaldeki kusuru oranında sigortalıdan tahsil edilebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okumanızı öneririz.

Kaza Anında Ne Yapmak Gerekir 2021

Kaza sonrası öncelikle sigorta sahibi olan araçların kaza anındaki konumu değiştirilmeden farklı açılardan fotoğraflar çekilmeli. Ardından kazanın nasıl yaşandığına dair ayrıntılara yer vereceğiniz kaza tespit tutanağı doldurulmalı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından geliştirilen "Mobil Kaza Tutanağı" uygulamasıyla tutanak doldurma işlemini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilir, fotoğrafları veya videoyu uygulamaya yükleyebilirsiniz. Kaza zaptı işlemleri tamamlandıktan sonra, araç anlaşmalı veya yetkili bir servise çektirilmeli ve hasar ihbarı yapılmalıdır. Eğer aracınızın kaskosu varsa kazadan sonra aracınızı çekerek servise götürmesi için bir çekici çağırın. Aksi durumda aracınızı kaza sonrası yerinden oynattığınız için kasko size yedek araç hizmeti vermez. Hasar ihbarı yapmadan öcne hazırlamanız gereken belgeler: 

1- Poliçenizin fotokopisi,

2- Kaza tespit tutanağı,

3- İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı,

4- Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,

5- Alkol raporu,

6- Hasarı gösteren fotoğraflar,

7- Rehinli ve iptekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler.

Aracınız kaza yerinden sigortanın anlaşmalı olduğu en yakın servise çekilmesinin ve eksperin aracı incelemesinin ardından tespit tutanağı ile birlikte raporlar Tramer' e gönderilir. Aracınızın eksper tarafından incelenmesi ve servisin size Tramer' den gelen sonucu bildirmesi 48 saati bulabilir. 

Ehliyet araba ekibi olarak internetteki bigli kirliliğini önleyerek, en yeni ve güncel bilgileri siz değerli kullanıcılarımıza ücretsiz olarak sunmaktayız. Bugün ki yazımızı inceleyerek araç sigortası neleri karşılar 2021 konusu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sitemizi incelemek ve diğer haberleri okumak için TIKLA!

İlgili Haber: 

Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar 2021

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama 2021

Trafik Kazası Tazminat Başvurusu 2021