Trafik Kazası Tazminat Alma Şartları 2021

Trafikte yapılan kural ihlalleri yüzünden kaza oranlarında ciddi artışlar görülmektedir. Trafik kazası tazminat alma şartları 2021, bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır.

Trafik Kazası Tazminat Alma Şartları 2021

Trafik kazalarındaki oran son zamanlarda oldukça artmıştır. Bunun sebebi ise, trafikteki kuralların ihlal edilerek sürücülerin bilinçsiz şekilde davranmasından kaynaklanıyor. Trafik kazası yaşadıysanız ve oluşan hasarı sigorta şirketinizin tazmin etmesini istiyorsanız, bilmeniz gereken bazı şeyler var. Öncelikle sigorta şirketi sizden bazı evrakları talep edecektir. Trafik sigortası teminatları üç farklı grupta değerlendirilmektedir. Maddi zararlar, bedeni hasarlar ve vefat olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Günümüzde birçok kişinin merak ettiği ve araştırdığı konuların başında gelen, trafik kazası tazminat alma şartları 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır. 

Trafik Kazası Tazminat Alma Şartları 2021

Trafik kazalarında son zamanlarda çok ciddi bir oranda artış yaşanmaktadır. Trafik kazalarının artmasının en büyük sebebi, sürücü sayısının artması ve biliçsiz vatandaşların sürekli olarak kuralları ihlal etmesidir. Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanunu trafik kurallarına uymayarak ihlal eden kişilere, oldukça ağır yaptırımlar uygulamaktadır. Kazalarda artışlar olunca, birçok kişi trafik kazası tazminatı şartlarını araştırmaya başlamıştır. Trafik kazası tazminat alma şartları 2021, hasar ya da yaralanmya maruz kalan taraf, doğrudan hasara neden olan tarafın sigorta şirketinden trafik kazası tazminatı talebinde bulunabilir. Hasar, bir trafik ihlali ile bağlantılı olarak meydana gelirse, tazminat doğrudan sigorta şirketinden talep edilebilir. Bu talep sigortalı ve şirket arasında çözüme kavuşturulursa, uyuşmazlığın mahkemeye taşınmasına gerek olmadığı anlamına gelir. Yaralanmanın sürücü ya da yolcu dışında, başka bir kişi tarafından meydana gelmesi durumunda, kazaya karışan tarafların herhangi bir sigorta şirketinden trafik kazası tazminatı talep edilebilir. Tazminat talebi, her durumda hasar ve yaralanmadan sonraki 8 yıl içinde sunulmalıdır. Aksi takdirde, zamanaşımına uğramaktadır ve davacı tazminat talep etme hakkını kaybetmektedir. Aracın karıştığı kazayla ilgili olan taraflar haklılık durumlarına bakılarak trafik kazası tazminatı talebinde bulunabilirler. Buna; yayalar, bisiklet sürücüleri, motosiklet sürücüleri ve araç yolcuları da dahildir. 

* Tüm trafik kazalarında en önemli faktör kazaya karışan ya da kazadan zarar gören tarafların haklılık paylarının olmasıdır. Bu durumda bilirkiş raporları ile ortaya çıkmaktadır.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama 2021

Trafikte yaptığınız kazadan sonra, alabileceğiniz trafik kazası tazminatı miktraı; yaralanmanın ciddiyetine ve maruz kaldığınız geçmiş ve gelecekteki mali kayıp ve harcamalara bağlı olarak değişecektir. Trafik kazası tazminatı hesaplama yapılabilmesi için, tüm faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Çünkü burada dikkate alınacak çok fazla faktör bulunuyor. Genel olarak bu faktörler, iki ayrılmaktadır; genel ve özel hasarlar. Genel zararlar, günlük hayatı etkileyen durumlar için ödenen tazminat miktarıdır. Özel hasarlar ise, kazanın doğrudan bir sonucu olarak meydana gelen kayıplar ve harcamalar için ödenecek tutardır. Bu maaş kaybını, tıbbi tedavi ve bakım maliyetlerini içermektedir. Bu tip kazalarda, manevi tazminat talebinde bulunmak mümkündür. Ancak, manevi tazminat alınabilmesi için bazı belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar kazaya bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden, kazanın özel durumu dikkate alınarak hareket edilmelidir. Trafik kazası tazminat kalemleri içerisinde manevi tazminat önemli bir yer tutmaktadır. Manevi tazminattan sigorta şirketi sorumlu değildir. Karşı tarafın araç işleteni birinci derece' de manevi tazminat davasının tarafıdır. 

Trafik Kazası Tazminat Başvuru 2021

Davalıya iddiayı bildirerek başlamak gerekiyor. Trafik kazalarına bağlı yaralanmalar; yumuşak doku yaralanmaları ve kırıklardan, daha ciddi omurga ve beyin yaralanmalarına kadar değişebileceğinden, süreç, iddialar arasında farklılık gösterecektir. Sürecin başlatılabilmesi için, izlemeniz gerek bazı prosedürler vardır. İlk olarak kaza ile ilgili adli süreçleri tamamlamanız gerekiyor. Daha sonra ise sigorta şirketi ile iletişime geçebilirsiniz. Kazanın ardından başlatılacak soruşturma kolluk kuvvetleri tarafından tamamlanır. Adli formlar, ifade tutanakları, kaza tespit tutanağı gibi evraklar dosya haline getirilerek savcılık makamına teslim edilir. Bu aşamadan sonra trafik kazası için hukuki süreç başlamaktadır. Savcılık dava açılıp açılmayacağına karar verir. Kaza' da ölüm ve yaralanma var ise kamu davası açılır. Ancak ciddi bir hasar yok ise tarafların şikayeti dava seyrini belirleyecektir. Bütün şartların sağlanması durumunda, talebiniz trafik kazası tazminatı arabuluculuk aracılığıyla çözülebilir ve uzlaşma sağlanabilir. Uzlaşma sağlanmaması durumunda, davanız mahkemeye intikal edecektir. 

Tazminat Ödenmesi İçin Gereken Evraklar Neler?

Trafik kazası yaşadıysanız ve oluşan hasarı sigorta şirketinizin ödemesini istiyorsanız, gereken evrakları eksiksiz hazırlamanız gerekiyor. Öncelikle sigorta şirketi sizden gerekli evrakları talep edecektir. Trafik sigortası teminatları üç farklı grupta değerlendirilmektedir. Bu grup ise sırasıyla maddi zararlar, bedeni hasarlar ve ölüm ve sakatlanmadan oluşmaktadır. Biz sizler için hasarın şiddetine göre hazırlamanız gereken evrakları araştırıp derledik. Aşağıdaki bilgileri inceleyerek tazminat ödenmesi için gereken evraklar neler sorusuna yanıt bulabilirsiniz.  

Maddi Zarar Tazminatı İçin Gerekli Belgeler

1- Poliçe örneği,

2- Trafik kazası tespit tutanağı,

3- Hasara ait fotoğraflar,

4- İfade veya görgü tanığı tutanakları,

5- Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri,

6- Kazayla ilgili diğer belgeler,

7- Gerek görülmesi durumunda eksper ve alkol raporu istenmektedir.

Yaralanma Durumunda Tazminat Almak İçin Gerekli Belgeler

1- Trafik kazası tespit tutanağı,

2- Yaralının taburcu edildiğini gösteren hastane raporu,

3- Reçete,

4- Fatura, makbuz vb tedavi gider belgeleri istenmektedir.

Sakatlanma Durumunda Tazminat Almak İçin Gerekli Belgeler

1- Trafik kazası tespit tutanağı,

2- Tam donanımlı bir hastaneden alınan ve sakatlığın durumunu gösteren rapor,

3- Sakat kalan kişinin gelir durumunu gösteren belgeler,

4- Olay mahkemeye intikal ettiyse mahkeme kararı,

5- Kazayla ilgili diğer belgeler istenmektedir.

Vefat Halinde Tazminat İçin Gerekli Belgeler

1- Trafik kazası tespit tutanağı,

2- Ölüm muayene raporu,

3- Aile nüfus kayıt örneği,

4- Veraset ilamı,

5- Vefat eden kişinin gelir durumunu gösteren belge,

6- SGK geliri bağlanmış ise gelirin peşin değerini gösteren belge,

7- Kazayla ilgili diğer belgeler istenmektedir.

Trafik Kazası Sonrasında Araç Sahibi Yükümlülükleri

Trafik sigortası sahiplerinin birincil görevi, kurallara uymak ve güvenli sürüştür. İkinci sırada ise trafik sigortası primlerini ister taksitle iste peşin olarak zamanında ödemek gelir. Bu şekilde, bir kaza anında 3. kişiye vereceğiniz zararları güvence altına almış olursunuz. Bir diğer önemli konu ise sigorta yapılırken aracın tüm kusur ve aksaklıklarının sigortacıya bildirilmesidir. Bu bilgilerin verilmemesi ya da yanıltıcı bilgi sağlanması durumunda, sigortacının doğacak tazminattan rücu (cayma) hakku bulunmaktadır.

Trafik kazası sonrasında araç sahibi yükümlülükleri şu şekildedir:

1- Araç sahibi, poliçe geçerlilik süresi dahilinde meydana gelen hasara konu tüm durumları sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Araç kazaya karıştığında, en kısa sürede sigorta şirketine bildirilmesi ve gerekli evrakların teslim edilmesi gerekiyor.

2- Sigortalının herhangi bir kaza sonucunda oluşan zararı "ağırlaştırmaması" gerekir. Kazaya ek olarak fazla tazminat alabilmek adına yapılan her türlü girişim, sigortanın feshine sebep olmaktadır. 

3- Sigortalının bir diğer sorumluluğu, zararı azaltma veya kurtarma yükümlülüğüdür. Sigortalı, kazanın kısmen veya tamamen gerçekleştiği durumlarda, zararı önlemek ve azaltmak için çaba göstermelidir. Örneğin trafikte ilerlerken aracınızdan duman çıktığını fark ettiniz ve hemen aracınızı güvenli bir yere çektiniz. Hızlı bir şekilde yangın tüpüyle müdahale etmeli ya da itfaiyeye haber vermelisiniz. Hiçbir çaba gösterilmezse, sigortalı araç sahibi sorumluluklarını yerine getirmemiş sayılacaktır. 

4- Kaza sonucu oluşan zarardan dolayı sigortalı kendisine dava yolu veya başka yollarla bir tazminat talebi oluşturursa ya da aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigorta şirketini haberdar etmeli ve almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigorta şirketine vermeli.

5- Ortaya çıkan ve trafik sigortasına konu olan durumla ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa sigorta şirketlerinin her birine hasarın gerçekleştiğini bildirmeli.

6- Maddi hasarlı trafik kazalarında motorlu aracı tutanak düzenlemek amacıyla güvenli bir yere çekmelidir.

Trafik Sigortası Zararın Ne Kadarı Öder?

Trafik kazası sonucunda maddi zararın karşılanmasının yanı sıra yaralanma, sakatlık ve vefat gibi durumlarda tazminat ödenmektedir. Kazada bir veya birden fazla araç ve kamusal ya da diğer maddi varlıklar zarar görürse, bir araç için ödenecek tazminat tutarı "araç başına" olarak belirlenen miktarı geçemez; poliçede "kaza başına" belirlenen teminat limiti, kazada zarar gören diğer maddi varlıklar arasında - ayrım yapılmasızın- oransal olarak dağıtılmaktadır. 

2021 yılı trafik sigortası teminatlarına göre, otomobiller için belirlenen araç başına teminat tutarlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Maddi Hasar

Araç başına limit: 43.000 TL

Kaza başına limit: 86.000 TL

Sağlık Giderleri

Kişi başına limit: 430.000 TL

Kaza başına limit: 2.150.000 TL

Ölüm ve Sakatlanma

Kişi başına limit: 430.000 TL

Kaza başına limit: 2.150.000 TL

Trafik sigortası ödeme koşulları da poliçenizde yer alan teminatlar çerçevesinde oluşturuluyor. Sigorta şirketinin karşılayacağı hasarlar, her zaman teminat limitleri dahilindedir. Trafik sigortası zorunlu olduğundan kapsamında bütün sigorta şirketleri aynı teminat ve limitlreri kullanır. Standart teminat limitlerinde bir farklılaşmaya gitmek mümkün değildir. Poliçenize ek hizmetler dahil ettiyseniz, farklı teminatlardan faydanalabilirsiniz. Manevi tazminat talepleri trafik sigortasının teminatları içine girmemektedir. Trafik veya kasko poliçesine eklenen ihtiyarı mali mesuliyet teminatı, maddi ve fiziki hasarların yanı sıra manevi hasarlara karşı da sizi güvence altına almaktadır.

Sigortadan Tazminat Talebinde Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar?

Trafik kazasında zarar görenlerin, kazadan sonra tazminat haklarını sigorta şirketlerinden talep edebilecekleri belirli süreler bulunmaktadır. Tazminat talebinizin zaman aşımına uğramaması için uymanız gereken süreyi bilmeniz önemlidir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanunu' nun 109. maddesinde, "Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların giderilmesine ilişkin istemler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak 2 yıl ve her halde kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zaman aşımına uğrar" deniliyor. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise "Dava, cezası gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zaman aşımı süresini öngörmüş bulunursa, bu süre maddi tazminat istemleri için' de geçerlidir" hükmü yer alıyor. Buna göre, trafik kazasında mağdur olan taraf bu sürelerin dışında lehine olan ve Türk Ceza Kanununda yer alan sürelere göre; ölümlü trafik kazalarında geriye yönelik ve sonrası için 15 yıllık bir süreden, yaralanmalı ve trafik kazalarında ise geriye dönük ve sonrası için 8 yıllık süreden faydalanabilir. Maddenin devamında ise tazminatın iadesine ilişkin zaman aşımı sürelerine değiniliyor. Tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücü edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zaman aşımına uğruyor. 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Trafik sigortası tazminat hesaplaması yapılırken, tazminat tutarını belirleyen en önemli unsur kusur oranıdır. Kazadaki kusurunuz yüksek olması, sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat bedelini düşürür. Sigorta ettirenin %100 kusurlu olduğu durumlarda ise tazminat hakkı olmaz. Kusur oranının dışında, tazminat hesaplamasını etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Örneğin trafik kazanından dolayı sakat kalan veya ölen kişinin yaşı, maaşı, sakatlı oranı ve sigorta şirketi tarafından belirlenen poliçe veya teminat bedeli gibi değişkenler tazminat tutarını büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle yetkili merciler haricinde yapılan tazminat hesaplamalarına, "trafik kazası tazminat hesaplama tablosu" gibi uygulamalara itimat etmemenizi öneririz. Ölümlü trafik kazalarındaki tazminat hesaplamalarında farklı kriterler kullanılır. Ölümlü bir kaza gerçekleştiğinde, kişinin yolcu veya şoför olması ya da yaya iken kaza geçirmesi sonucunda vefat etmesi, farklı tazminat hesaplamaları yapılmasına neden olur. Ölümlü bir kaza sonrası tazminat bedelini belirleyen başlıca kriterler şu şekildedir;

1- Kaza tarihinde sigorta tarafından belirlenen teminat bedeli,

2- Vefat eden kişinin yaşı,

3- Vefat ettiği tarihteki maaşı,

4- Kişinin vefatı sonrasında, yoksun kalmaları nedeniyle ailesine (eş, 18 yaşından küçük çocuklar, anne, baba) verilmesi gereken tazminat bedeli,

5- Vefat eden kişinin kazadaki hata payı,

6- Vefat eden kişinin haklılık oranı başlıca kriterlerdir.

Ölümlü kazalarda tazminat hesaplaması yapılırken en önemli unsur kusur oranıdır. Tamamen kusurlu olan bir bireyin tazminat hakkı olmadığı gibi, kusur oranı arttıkça tazminat bedeli düşer. Örneğin trafik kazası sonrasında vefat eden kişi %20 kusurlu bulundu ve bilirkişi ' de bu kusur oranını onayladı. Bu kusur üzerinden 100.000 TL tazminat ödemesi belirlendiyse, vefat edenin ailesine ödenecek trafik sigortası vefat tazminatı 80.000 Türk Lirasıdır. 

Trafik Sigortası Tazminat Ödeme Süreci 

Kaza sonrasında oluşan maddi zararlarda; poliçe örneği, trafik kazası tespit tutanağı, hasara ait fotoğraflar, ifade ya da görgü tanığı tutanakları, sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri, gerek görülmesi durumunda alkol raporu ve kazayla ilgili diğer belgelerin sigorta şirketine iletildiği tarihten itibaren 8 gün içinde, trafik sigortası tazminatı hak sahibine ödenir. Kaza nedeniyle bedensel bir hasar oluşmuşsa; tedavi masrafları ve tazminat ödenmesi için gerekli evraklar bölümünde belirttiğimiz belgelere sigorta şirketine başvurarak, tazminat bedelini 8 gün içinde alabilirsiniz. Yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, belgelerin eksiksiz bir şekilde sigorta şirketine iletilmesidir. 

Tazminat Talebi Sigorta Şirketiyle Çözülebilir mi?

Hali hazırda sigorta şirketinin mağduriyet nedeniyle size ödeyeceği tazminatın bedeli ve ödeme zamanı bellidir. Sigorta şirketine yapılacak başvuru sonrasında tazminatınızı 8 gün içerisinde alabilirsiniz. Sigorta şirketiyle anlaşmazlık yaşıyorsanız, Sigorta Tahkim Komisyonu' na başvurmalısınız.

Sigorta Tahkim Komisyonu' na Başvuru Yapma 2021

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta şirketleri ile sigorta ettiren arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için 5684 sayılı kanunun 30. maddesi çerçevesinde kurulan tahkim sisteminin etkili bir şekilde çalışması için kurulmuştur. Mahkemelerin iş yükünü azaltma için kurulan bu komisyon, sigorta hukuku eğitimi almış uzmanları sayesinde, uyuşmazlıkları düşük maliyetle çözüme kavuşturmaktadır. Bu uygulama, mahkemelerin iş yükünü azaltmasının yanı sıra, sigorta sektörüne duyulan güveni arttırmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu, trafik kazası sonucu tazminat talebinde bulunacak kişilerin başvurması gereken en etkili mercilerden biridir. Bu komisyona başvurmak, mahkeme sürecinden çok daha kısa bir sürede işleminizin sonuçlanmasını sağlar. İlk adımda başvurular ön incelenmeye alınır. İncelemelerin 15 gün içinde tamamlanmasının ardından hazırlanan rapor, bağımsız sigorta hakemlerine iletilir. Sigorta hakemi, en fazla en fazla 4 ay içinde raporu inceleyerek taraflara kararını bildirir. Kararı uygun bulmayan bir taraf olması durumunda, komisyona itiraz edilir. İtiraz en geç 2 ay içerisinde hakem heyeti tarafından yeniden değerlendirilerek karara bağlanır. Bu şekilde yıllarca süren mahkeme süreçleri yerine, en fazla 6 ay gibi kısa bir sürede karar verilmiş olur. Süreç komisyonda' da çözüme ulaşmazsa mahkemeye başvurularak dava açılabilir. 

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Prosedürlerin zorluğu ve yoğunluk nedeniyle, ülkemizdeki mahkeme süreleri uzayabilmektedir. Bir yıl ile üç yıl arasında değişen ortalama dava süreci, farklı etkenler nedeniyle daha çok uzayabilir. Özellikle büyük şehirlerde yargılanma sürecinin bu denli uzamasının temel nedeni, mahkemelerin sahip olduğu ağır iş yüküdür. Trafik kazası tazminat davalarında, her türlü belge ve delilin mahkemeye zamanında sunulması ve talep edilen tazminatın açıkça ifade edilmesi önemlidir. Kısaca dava sürecinden bahsetmek gerekirse, tüm talepler en ince ayrıntısına kadar belirtildikten sonra, kusura itiraz eden taraf varsa dosya bilirkişiye gönderilir. Mahkeme, kazada mağdur konumda olan kişinin tazminat hak edip etmediğine karar verir. Tazminat ödenmesinin uygun görülmesi durumunda, ne kadar tazminat kazanıldığının hüküm altına aldırması gerekir. Bu süreçler tamamlandıktan sonra, sonuca itiraz edilmezse dava karara bağlanır. İtiraz durumunda temyiz için İstinaf Mahkemesine ve Yargıtay Başkanlığına başvuru yapılabilir. Temyiz için, ceza yargılamasının karara bağlanmasını beklemeye gerek yoktur. Yukarıda belirttiğimiz süreçler, yaralanmalı trafik kazası tazminat davası içinde aynı şekilde işlemektedir. 

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Talebini Öder mi?

Trafik kazası sonrası aracınızda oluşan maddi zarar dışında, sürücü veya yolcularda bedeni hasarlar yaşanabilir. Bedeni bir hasar yaşayan üçüncü şahışlar, manevi tazminat talebiyle dava açabilir. Manevi tazminat, trafik sigortasının kapsadığı teminatlardan birisi değildir. Trafik veya kasko poliçesine eklenen ihtiyari mali mesuliyet teminatı, sizi maddi ve fiziki hasarların yanı sıra, manevi tazminat taleplerine karşı da güvence altına alır. Herhangi bir kaza sonucunda, öncelikli olarak zorunlu trafik sigortası poliçesi limitleri devreye girer. Zorunlu Trafik Sigortası limitlerinin yetersiz kaldığı ve karşı tarafın manevi tazminat talebinin olması durumunda, ihtiyari mali mesuliyet, kusur oranınıza göre trafik poliçesi teminatlarından daha fazlasını sağlar. 

Trafik Kazalarında Eksik Tazminat Ödemesine Nasıl İtiraz Edilir?

Kazada hasar gören kişinin başvurusu üzerine, sigorta şirketleri tarafından tazminat ödendikten sonra "eksik tazminat ödemesi" gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu ikinci bir tazminat değil, ödeme alındıktan sonra eksikliğin tespit edilmesi halinde, ilk tazminat tutarını tamamlayan bir tutardır. Konuyu bir örnekle ele alalım. Trafik kazası geçiren bir kişinin ölümü halinde, geride kalan hak sahibi mirasçılara ödenen ya da bu kazada sakat kalan bir mağdurun sigorta şirketlerinden almış olduğu tazminatlar, bazen yeterli olmayabilir. Bu durumda, eksik olduğu düşünülen tutar için ek ödeme yapılması talep edilebilir. Ancak bu eksiklik, kişisel görüşler doğrultusunda değil, alanında uzman kişilerce tespit edilebilir. Bu noktada mağdurların muhakkak uzman bir kişiden yardım alarak tazminatlarının yeterli olup olmadığını inceletmeleri gerekir. Uygulamada yetersiz ya da eksik tazminat diye adlandırılan bu tazminatlar, yeni bir tazminat olmayıp sadece daha önce ödenen tazminatın eksik kalan kısmıdır. Eksik teminatın ödemesinin talep edilmesi, belirli bir süreyle sınırlandırılmıştır. Zarar gören, kendisine ödenen tazminatın, gerçek zararını karşılamadığını ve yetersiz olduğunu öğrenmişse ya da böyle bir inanca kapılmışsa, 2 yıl içinde iptalini isteyebilir. Bu 2 yıllık süre, zaman aşımı süresi olmayıp "hak düşürücü süre" olduğundan, kısmi ödemeyi kabul etmiş olan kişi, artık Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanunun' da belirtilen zaman aşımı sürelerinden yararlanamayacak, 2 yıllık hak düşürücü süreyi geçirmişse zararının kalan bölümünü dava edemeyecektir. Eksik ödemeler, daha çok sigorta şirketlerinin yaptığı tazminat ödemelerinde görülür. Çoğu sigorta şirketi, Yargıtay tarafından benimsenen tazminat hesaplama yöntemlerini göz ardı ederek, kendi uzmanlarından aldıkları hesap raporlarındaki rakamlar üzerindne tazminat öder. Bu tür durumlarda mağdurlar, düşük miktarlı bu ödemeler nedeniyle sigorta şirketlerine karşı dava açma yoluna gider. Sigorta şirketleri, poliçe koşulları uygunsa, kaza sonrasında zarar gören kişiye tazminat ödemesi yapar. Ödemenin ardından, zarar gören kişiden, tazminatını aldığına ve başka hak ya da alacaklarının kalmadığına dair bir yazı imzalamasını talep eder. Bu yazı ibraname diye adlandırılan ve kişileri karşılıklı borçtan kurtarmaya yönelik bir anlaşma beyanıdır. Bu anlaşmanın geçersiz sayılması için, az önce belirttiğimiz gibi, 2 yıllık hak düşürücü süre içerisinde talepte bulunmak gerekir. Bu noktada hukukçuların özellikle altını çizdiği bir husus bulunuyor: Tazminat, sigorta şirketiyle yazılı bir ibraname karşılığı olmadan ödenmişse, 2 yıllık süreden bahsedilemez. 

Sigorta Şirketi Ödediği Tazminatı Ne Zaman Geri İster?

Sigortacı, belirli durumların sonucunda meydana gelen kazalarda, ödemesi gereken tazminatı, mağdur olan kişilere öderken, ödenen bu tazminatın tamamını veya belirli bir oranını sigortalıdan talep edebilir. Bu işlem "Rücu hakkı" olarak tanımlanır. Sigorta şirketleri, şu durumlarda sigortalıya rücu etme hakkına sahiptir;

1- Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelen bir olayda,

2- İlgili mevzuat hükümlerine göre, ehliyet sahibi olmayan ya da ehliyetine geçici olarak el konulmuş kişiler tarafından neden olunan bir olayda,

3- Sürücünün uyuşturu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki alması durumunda meydana gelen kazalarda,

4- Yolcu taşıma ruhsatı olmayan araçların yolcu taşıması veya kapasitesinden fzla yolcu veya yük taşıması yüzünden meydana gelen kazalarda.

Trafik Kazasında Güvence Hesabından Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik kazasında kusurlu olan araç zorunlu trafik sigortasına sahip değilse, maddi cezaların yanı sıra araç sahibi, kusurlu olmayan tarafın ölüm veya sakat kalma gibi bedensel zararlarını bireysel olarak ödemekle zorunludur. Eğer araç sahibi hasarınızı tazmin etmiyorsa, devletin açtığı güvence hesabından tazminat talep edebilirsiniz. Bu hesap, zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların yaptıkları kazaların yanı sıra, kazayı yapan aracın tespit edilemediği durumlarda, zarar gören araç sahiplerini korumak için açılmıştır. Günce hesabı, maddi hasarlarda tazminat ödemesi yapmaz, bedensel zararların karşılanmasına yönelik hizmet vermektedir. Yaralanma, sakatlık ve ölüm durumunda, trafik sigortasında olduğu gibi tazminat öder. Güvence hesabına yapılan başvurunun uygun bulunması durumunda sağlanacak tazminat, Hazine Müşteşarlığının belirlediği trafik sigortası teminat limitleri ile sınırlıdır. 

Trafik Sigortası Yurt Dışında Kaza Yapınca Tazminat Öder mi?

Trafik Yönetmeliği Kanunu, zorunlu trafik sigortası yalnızca Türkiyer sınırları içinde geçerlidir, sizi yurt dışındaki risklere karşı korumaz. Trafik sigortası poliçenizin yurt dışında geçerli olması için, Yeşil Kart Trafik Sigortası uygulamasından faydalanabilirsiniz. 

Trafik Sigortası Hastane Masraflarını Karşılar mı?

Trafik kazası geçirip yaralananların, kaza tespit tutanağı dikkate alınarak hesaplanan kusur oranına ve kişilerin sağlık sigortası olup olmadığına bakılmaksızın, tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. Bu giderlere ameliyat ve tıbbi malzeme masrafları dahildir.

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Tazminat Ödemez?

Zorunlu trafik sigortası, birçok sigorta türünün aksine, sigortalının kendisini ve aracını teminat altına almak. Sigortalanan aracın sebep olduğu hasarlar için, zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre teminat ödemesi yapar. Sorumluluk sigortası olarak nitelendirebileceğimiz trafik sigortasının tazminat ödemesi yapmadığı durumlar ise, Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından hazırlanan Trafik Sigortası Genel Şartları şu şekildedir;

1- Trafik sigortasına sahip aracın kullanılmadığı yani hareket halinde olmadığı durumlarda, aracın sebep olacağı zararlar ödenmez. Bir zararın trafik sigortası tarafından karşılanabilmesi için, aracın trafiğe çıkmış ve seyir halinde olması gerekiyor. 

2- Sigorta ettirenin kazaya neden olması ve kusurlu olması durumunda, kendi hatasına denk gelen tazminat talepleri teminat kapsamında değildir. Zorunlu trafik sigortası, yalnızca üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlarını karşılamak için kullanılır.

3- Kazaya sebebiyet veren sigortalı aracın sahibinin ailesinin eş, çocuk, kardeş aynı araçta olsalar dahi, maddi veya manevi tazminat talepleri karşılanmaz.

4- Gelir yada kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi kazaya karışan araca bağlı dolaylı olarak meydana gelen zararlar nedeniyle istenecek tazminat talepleri, trafik sigortası tarafından karşılanmaz.

5- Kaza esnasında sigortalı araçtra zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj vb. eşya dışında araçta taşınan malların uğrayacağı zararlardan dolayı ortaya çıkan talepler teminat dışıdır. 

6- Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara veya araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler karşılanmaz.

Ehliyet araba ekibi olarak, internetteki bilgi kirliliğini önleyerek en yeni ve güncel bilgileri siz değerli kullanıcılarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün ki yazımızı okuyarak, trafik kazası tazminat alma şartları 2021 konusu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sitemizi incelemek ve diğer haberleri okumak için TIKLA!